Gl 2 quạt Mỹ xưa cánh 20cm. Cắm điện 110v, cái màu trắng quay mạnh, cái màu xanh quay tốc độ chậm hơn. Giá 1,3 triệu đ/ 2 cái.
Số Tk: 76911929. Tên Tk: Nguyễn Ngọc Tuấn. Tai NH ACB Chi nhánh Đồng Nai.