Tô Celadon 24 cánh sen , 2 con cá...

Thông tin mô tả

Tô mini celadon 2 con cá , đắp nổi cùng 24 cánh sen ....Tô đã có nhiều nốt Oxyt sắt và váng cháo...

gal_380781_6483eca51576a.jpg

gal_380781_6483ecb608c71.jpg

gal_380781_6483ecc98ef1f.jpg

gal_380781_6483ecd56b209.jpg

gal_380781_6483ecdea243e.jpg

gal_380781_6483ece7b5807.jpg

gal_380781_6483ecf23cab2.jpg

gal_380781_6483ecfd4a9cb.jpg

gal_380781_6483ed0d1de38.jpg

gal_380781_6483ed1b96779.jpg

gal_380781_6483ed2d1eb6c.jpg

gal_380781_6483ed41ae8aa.jpg

gal_380781_6483ed4c885d6.jpg

gal_380781_6483ed61d1abb.jpg

gal_380781_6483ed6e7ee9c.jpg

gal_380781_6483ed7c1c4e7.jpg

gal_380781_6483ed87ce774.jpg

gal_380781_6483ed9ceb85b.jpg

gal_380781_6483edad24e81.jpg

gal_380781_6483edb994993.jpg

gal_380781_6483edcca5b33.jpg

gal_380781_6483edde01779.jpg

gal_380781_6483edec4c621.jpg

gal_380781_655cac41d9e94.jpggal_380781_655cac42d4aa3.jpg

TK : Võ Thùy Gia Linh 9868450632 VIETCOMBANK , TP BÀ RỊA.TỈNH BRVT.
Góp ý
Đăng bởi: Võ Giang Sơn
Địa chỉ: , Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng tin: 10:29 10/06/2023
Ngày cập nhật: 23:00 30/11/2023
Báo cáo