Giao lưu 01 nhạo ******* sơn thủy hữu tình chuẩn cổ

Thông tin mô tả

GL nhạo ******* chuẩn cổ - Sơn thủy hữu tình

- Cao: 13.5cm 

- Tình trạng: nắp vẩy, thân âm tóc như ảnh (bọc đồng chỉnh chu)

Góp ý
Đăng bởi:
Địa chỉ: Ninh Ki?u , Cần Thơ
Ngày đăng tin: 20:24 01/11/2023
Ngày cập nhật: 15:46 01/12/2023
Báo cáo