Power Amplifier Mark Levinson No27L Made in USA. Nội thất khủng mới về!

48.000.000 ₫
Thông tin mô tả

Trong tất cả mọi tiếng ồn, tôi nghĩ âm nhạc là thứ ít khó chịu nhất.

Of all noises, I think music is the least disagreeable.
Góp ý
Đăng bởi: HOÀNG THẮNG AUDIO
Địa chỉ: SỐ 327 ĐƯỜNG ÂU CƠ, PHƯỜNG NHẬT TÂN ,QUẬN TÂY HỒ ,HÀ NỘI, Hà Nội
Ngày đăng tin: 15:24 19/11/2022
Ngày cập nhật: 15:24 19/11/2022
Báo cáo