(GL-22) 34 Lê Công Kiều- web-tiengiay.vn . Bán đồ gỗ xưa nay-Mua xu tem tiền.09333566 65

Thông tin mô tả
shop Ngọc Ngân
LƯU Ý-vẫn chuyễn hàng bình thương nha các bác
 
TOPPIC NÀY BÁN ĐỒ GỖ XƯA VÀ NAY.
 
(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
 
  1. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
  2. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
  3. KÍNH MỜI
Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 
 
EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN
 
Trang wed của shop: tiengiay.vn
 
CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.Lai
 
MS-1
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
BÀN TÍNH XƯA 
DÀI-36 CM
NGAN-16
CÓ NHẢN HIỆU.
CHỈ CÓ 15 HÀNG NÚC
GIÁ BÁN-2400K/1 CÁI
MS-2
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
BÀN TÍNH XƯA 
DÀI-42 CM
NGAN-17
CÓ NHẢN HIỆU.
CHỈ CÓ 15 HÀNG NÚC
GIÁ BÁN-2800K/1 CÁI

MS-3
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
BÀN TÍNH XƯA 
DÀI-42 CM
NGAN-17
CHỈ CÓ 15 HÀNG NÚC
KHONG CÓ- NHẢN HIỆU.
GIÁ BÁN-2200K/1 CÁI

MS-4
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
BÀN TÍNH XƯA 
DÀI-43 CM
NGAN-17
CHỈ CÓ 15 HÀNG NÚC
KHONG CÓ- NHẢN HIỆU.
GIÁ BÁN-700K/1 CÁIMS-5
CÔNG BÀNG TÍN BẰNG SÙNG
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
BÀN TÍNH XƯA 
DÀI-36 CM
NGAN-18
CHỈ CÓ 15 HÀNG NÚC
KHONG CÓ- NHẢN HIỆU.
GIÁ BÁN-3600K/1 CÁI


MS-6
CÓ HỘP MỚI TIN RẤT HIẾM THẤY
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
BÀN TÍNH XƯA 
DÀI-36 CM
NGAN-18
CHỈ CÓ 13 HÀNG NÚC
CÓ- NHẢN HIỆU.
GIÁ BÁN-3600K/1 CÁI ĐA BÁN

MS-7
3 PHO TƯỢNG GỖ THẦN HOÀNG XƯA
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-25000K TR/ 3 TƯỢNG

MS-8
CAO----7--CM
NGAN--10--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-500K / 1 CÁI
HỘP CÂY MẠ VÀNG

MS-9
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI-----28---CM
CAO----28--CM
NGAN--12--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-2500K / 1 BỘ
BỘ CÂN  VÀNG XƯA

MS-10
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI-----27---CM
CAO----28--CM
NGAN--13--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-3500K / 1 BỘ
BỘ CÂN  VÀNG XƯA

MS-11
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI--------CM
CAO----32--CM
NGAN--14--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-500K / 1 BỘ
PHO TƯỢNG APSARA XƯA


MS-12
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA-THÀNH LỂ
DÀI----80----CM
CAO----33--CM
NGAN--50--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-9900K / 1 CÁI
CÁI BÀN THÀNH LỂ MẠ  XƯAMS-13
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA-THÀNH LỂ
DÀI----60----CM
CAO----40--CM
NGAN--60--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-6900K / 1 CÁI
CÁI BÀN CẨN ÓC XƯA  

MS-14
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----39----CM
CAO----55--CM
NGAN--39--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-3900K / 1 CÁI
LÒNG ĐÈN  XƯA  -BỊ HƯ TÍMS-15
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI--------CM
CAO----40--CM
NGAN----CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-600K / 1 BÔ
BỘ ĐŨA XƯA


MS-16
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----33----CM
CAO----33--CM
NGAN--11--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-400K / 1 BÔ
2 TRANH CHỮ-GỖ  XƯA


MS-17
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----20----CM
CAO----20--CM
NGAN--20--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-900K / 1 CAI
ẤM ĐỰNG BÌNH TRÀ-GỖ  XƯA


MS-18
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----40----CM
CAO----6--CM
NGAN--22--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-900K / 1 CAI
MẤY BÂY CÂY-GỖ  XƯA


MS-19
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----36----CM
CAO----57--CM
NGAN--36--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-4900K / 1 CAI
LÒNG ĐÈN- CÂY-GỖ  XƯA BỊ HƯ TÍMS-20
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----32----CM
CAO----46--CM
NGAN--32--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-7900K / 1 CAI
LÒNG ĐÈN- CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN


MS-21
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----20----CM
CAO----5--CM
NGAN--5--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-500K / 2 CAI
ĐỒ KẾ CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN

MS-22
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----65----CM
CAO----1

MS-22
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----65----CM
CAO----15--CM
NGAN--16--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-7500K / 1 CAI
HỘP ĐỰNG SÁT PHONG CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN

MS-23
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----50----CM
CAO----14--CM
NGAN--16.5--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-2500K / 1 CAI
KỆ  CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬNMS-24
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----42----CM
CAO----17--CM
NGAN--17.5--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-4500K / 1 CAI
KỆ CẨN CHAI CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN


MS-25
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----42----CM
CAO----15--CM
NGAN--16--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-4500K / 1 CAI
KỆ CẨN CHAI CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN


MS-26
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----25----CM
CAO----22--CM
NGAN--10--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-600K / 1 CAI
KỆ CẨN  CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN

MS-27
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----41----CM
CAO----9--CM
NGAN--28--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-3600K / 1 CAI
KỆ CẨN  CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN

MS-28
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----30----CM
CAO----15--CM
NGAN--30--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-2600K / 1 CAI
KHAI BÁNH XƯA-CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN
MS-29
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----24----CM
CAO----8--CM
NGAN--30--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-2000K / 1 CAI
KHAI TRÀ XƯA-CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN


MS-30
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----24----CM
CAO----7--CM
NGAN-24--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-2500K / 1 CAI
KHAI TRÀ  CẨN XƯA-CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN

MS-31
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----20----CM
CAO----8--CM
NGAN-18--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-1700K / 1 CAI
KẸ GỔ  XƯA-CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN

MS-32
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----25----CM
CAO----8--CM
NGAN-18--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-1500K / 1 CAI
KỆ GỔ  XƯA-CÂY-GỖ  XƯA LÀNH LẬN

MS-33
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----22----CM
CAO----11--CM
NGAN-18--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-800K / 1 CAI
KỆ GỔ  XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-34
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----20----CM
CAO----16--CM
NGAN-13--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-1000K / 1 CAI
HỘP GỔ  XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬNMS-35
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----21----CM
CAO----35--CM
NGAN-21--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-3000K / 1 CAI
ĐÔNG GỔ  XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-36
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----62----CM
CAO----62--CM
NGAN-22--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-7000K / 1 CAI
PHO TUONG MẸ QUÁN THẾ ÂM GỔ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN


MS-37
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI----60----CM
CAO----60--CM
NGAN-35--CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-6000K / 1 CAI
PHO TUONG ĐỨC QUAN THÁNH-GỔ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-38
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI--------CM
CAO------CM
NGAN---CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-250K / 1 CAI
ĐÔNGD GO ĐỂ ĐỒ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-39
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI--------CM
CAO------CM
NGAN---CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-250K / 2 CAI
LÁ GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-40
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI--------CM
CAO------CM
NGAN---CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-250K /  CAI
TRÁI MÃNG CẦU GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN
MS-41
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------17--CM
CAO----8--CM
NGAN--14-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-550K /  CAI
GẠC TÀN GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-42
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------12--CM
CAO----9--CM
NGAN--10-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-850K /  CAI
PHO TUONG ĐÚC DILAC GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-43
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------8--CM
CAO----10--CM
NGAN--8-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-450K /  CAI
PHO TUONG GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN


MS-44
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------12--CM
CAO----16--CM
NGAN--12-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-750K /  CAI
PHO TUONG GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN


MS-45
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------28--CM
CAO----28--CM
NGAN--6-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-450K /  CAI
PHO TUONG GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-46
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------23--CM
CAO----23--CM
NGAN--9-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-650K /  CAI
PHO TUONG GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN


MS-47
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------30--CM
CAO----30--CM
NGAN--12-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-950K /  CAI
PHO TUONG GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN


MS-48
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------32--CM
CAO----32--CM
NGAN--10-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-1050K /  CAI
PHO TUONG GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-49
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------29--CM
CAO----29--CM
NGAN--14-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-1050K /  CAI
PHO TUONG GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN


MS-50
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------32--CM
CAO----32--CM
NGAN--13-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-1050K /  CAI
PHO TUONG GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬNMS-51
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------56--CM
CAO----56--CM
NGAN--6-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-550K /  CAI
PHO TUONG PHỤ NỮGỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-52
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------23--CM
CAO----23--CM
NGAN--20-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-1550K /  CAI
KỆ CẨN ĐỂ BÀN THỜ GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-53
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------40--CM
CAO----40--CM
NGAN--27-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-1550K /  CAI
KỆ ĐỂ  THỜ GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬNMS-54
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------54--CM
CAO----54--CM
NGAN--25-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-6550K /  CAI
ĐẦU NAY  GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN


MS-55
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------60--CM
CAO----55--CM
NGAN--30-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-6550K /  CAI
ĐẦU NAY  GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN


MS-55
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------6--CM
CAO----6--CM
NGAN--4-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-350K /  CAI
CON VOI .GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬNMS-56
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------6--CM
CAO----6--CM
NGAN--4-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-350K /  CAI
CON VOI .GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN


MS-57
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------7--CM
CAO----7--CM
NGAN--5-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-400K /  CAI
CON VOI .GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN


MS-58
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------28--CM
CAO----27--CM
NGAN--10-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-2400K / 1 CAP
CẶP VOI .GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-59
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------11--CM
CAO----11--CM
NGAN--8-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-2000K / 1 CAP
CẶP VOI .GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN

MS-60
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------21--CM
CAO----21--CM
NGAN--8-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-1500K / 1 CAÍ
CON VOI .GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN
MS-61
CHUẨN ĐỒ CỦ XƯA
DÀI------10--CM
CAO----10--CM
NGAN--6-CM
TRÁC LIỆU-GỖ XƯA
GIÁ BÁN-HIỆN NAY-600K / 1 CAÍ
CON VOI .GỖ XƯA-CÂY-GỖ LÀNH LẬN
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Góp ý
Đăng bởi: Ngạn-Nhiều
Địa chỉ: 59 Nguy?n Du, HCM
Ngày đăng tin: 06:54 20/07/2021
Ngày cập nhật: 16:45 26/07/2023
Báo cáo