300k cho 2 cái tay đèn bằng đồng xưa

300.000 ₫
Thông tin mô tả

300k cho 2 cái tay đèn bằng đồng xưa 

gal_136624_64d5ccc9a1efd.jpggal_136624_64d5cccbabbcf.jpggal_136624_64d5cccd8c04d.jpggal_136624_64d5cccf9fe16.jpggal_136624_64d5ccd166726.jpggal_136624_64d5ccd32e339.jpggal_136624_64d5ccd56e1b4.jpggal_136624_64d5ccd7b67d0.jpggal_136624_64d5ccd9c0901.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 17:04 03/07/2023
Ngày cập nhật: 04:00 02/12/2023
Báo cáo