Đèn dầu chămpa

Thông tin mô tả
Hữu duyên 02 tượng đèn chăm pa , chất liệu ,đồng chuẩn cổ.
Góp ý
Đăng bởi: NGUYỄN TRIẾT
Địa chỉ: Tp. VĨNH LONG, Vĩnh Long
Ngày đăng tin: 07:09 06/09/2022
Ngày cập nhật: 10:31 04/09/2023
Báo cáo