Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 Nguyên Sĩ Hưng (0 )
 Mã số thành viên: 322800
 Điện thoại: 01632491660 - Địa chỉ: Trung Kính , Cầu giấy. - Hà Nội
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 14:35 18/07/18
Ruby thái xử lý, hình gối, facet
Phố Trang sức - Đá quý
Ruby thái xử lý, hình gối, facet
Phố Trang sức - Đá quý
₫ 1.100.000

₫ 1.100.000

Đăng lúc 14:35 18/07/18

Đăng lúc 14:16 18/07/18
Ruby thái xử lý, hình tròn, facet.
Phố Trang sức - Đá quý
Ruby thái xử lý, hình tròn, facet.
Phố Trang sức - Đá quý
₫ 500.000

₫ 500.000

Đăng lúc 14:16 18/07/18

Đăng lúc 14:27 18/07/18
Ruby thái xử lý , hình tròn , facet !
Phố Trang sức - Đá quý
Ruby thái xử lý , hình tròn , facet !
Phố Trang sức - Đá quý
₫ 500.000

₫ 500.000

Đăng lúc 14:27 18/07/18

Đăng lúc 13:52 18/07/18
Kim cương tự nhiên, kiểm định GIA !
Phố Trang sức - Đá quý
Kim cương tự nhiên, kiểm định GIA !
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 13:52 18/07/18

Đăng lúc 15:05 12/07/18
1 phản hồi
San hô hình tim
Phố Trang sức - Đá quý
San hô hình tim
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 15:05 12/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 15:16 12/07/18
1 phản hồi
San hô hình bông hoa.
Phố Trang sức - Đá quý
San hô hình bông hoa.
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 15:16 12/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 15:56 11/07/18
1 phản hồi
Emerald Tự nhiên, giám định Dojilab.
Phố Trang sức - Đá quý
Emerald Tự nhiên, giám định Dojilab.
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 15:56 11/07/18
1 phản hồi