Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 Trần hiền sĩ (5 )
 Mã số thành viên: 311624
 Điện thoại: 0902833351 - Địa chỉ: TP hcm - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 19:31 10/07/18
Gl mai chiếu thuỷ nu da đen siêu khủng, siêu quái
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mai chiếu thuỷ nu da đen siêu khủng, siêu quái
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 19:31 10/07/18

Đăng lúc 16:10 Hôm qua
Gl mct lá trung, hoành 38cm, chưa phí vận chuyển, phí đóng gói.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mct lá trung, hoành 38cm, chưa phí vận chuyển, phí đóng gói.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
₫ 5.000.000

₫ 5.000.000

Đăng lúc 16:10 Hôm qua

Đăng lúc 21:58 10/07/18
Gl mai vàng zin, Tam Tài, cây VIP. Hàng hiếm.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mai vàng zin, Tam Tài, cây VIP. Hàng hiếm.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 21:58 10/07/18

Đăng lúc 22:34 15/06/18
Gl mai vàng zin bonsai.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mai vàng zin bonsai.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 22:34 15/06/18

Đăng lúc 19:50 22/06/18
Gl mct lùn lực. Giá 2.5 triệu chưa ship.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mct lùn lực. Giá 2.5 triệu chưa ship.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 19:50 22/06/18

Đăng lúc 23:23 01/07/18
Gl mai vàng zin, vách cây già bông đẹp.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mai vàng zin, vách cây già bông đẹp.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 23:23 01/07/18

Đăng lúc 19:27 10/07/18
Gl mct da đen khủng giá rẻ hoành 75cm
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mct da đen khủng giá rẻ hoành 75cm
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 19:27 10/07/18

Đăng lúc 20:11 12/07/18
Gl MCT dáng trực giá 3 triệu chưa phí vận chuyển
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl MCT dáng trực giá 3 triệu chưa phí vận chuyển
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 20:11 12/07/18

Đăng lúc 20:00 12/07/18
Gl mct dáng phu thê. Cây đã định hình.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mct dáng phu thê. Cây đã định hình.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 20:00 12/07/18

Đăng lúc 22:25 07/07/18
Gl mai chiếu thuỷ da đen siêu khủng, cao 105cm, hoành 117cm
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mai chiếu thuỷ da đen siêu khủng, cao 105cm, hoành 117cm
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 22:25 07/07/18

Đăng lúc 19:46 22/06/18
Gl mct trung nu trực lắc, cao 44cm, hoành 36cm
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mct trung nu trực lắc, cao 44cm, hoành 36cm
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 19:46 22/06/18

Đăng lúc 06:27 12/04/18
Gl mai vàng zin bonsai, hoành 60cm cao 110cm, đế đẹp đều thân xù.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Gl mai vàng zin bonsai, hoành 60cm cao 110cm, đế đẹp đều thân xù.
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 06:27 12/04/18