Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 Cường (0 )
 Mã số thành viên: 309454
 Điện thoại: 0909841588 - Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 11:16 30/04/18
Bình bông bằng vỏ đạn
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Bình bông bằng vỏ đạn
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 11:16 30/04/18

Đăng lúc 10:50 30/11/17
Đầu con tuần lộc để bàn bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Đầu con tuần lộc để bàn bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 10:50 30/11/17

Đăng lúc 22:17 14/05/18
Cây chĩa 5 cổ bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Cây chĩa 5 cổ bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 22:17 14/05/18

Đăng lúc 10:20 15/11/17
Cặp đĩa đồng chữ thọ và ông thọ bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Cặp đĩa đồng chữ thọ và ông thọ bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 10:20 15/11/17

Đăng lúc 09:23 21/12/17
Lư đồng xưa cũ mắt tre
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Lư đồng xưa cũ mắt tre
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 09:23 21/12/17

Đăng lúc 10:55 21/06/18
Đầu con bò tót bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Đầu con bò tót bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 10:55 21/06/18

Đăng lúc 12:28 07/03/18
Mâm đồng các loại
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Mâm đồng các loại
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 12:28 07/03/18

Đăng lúc 21:21 12/05/18
Con dao xưa bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Con dao xưa bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 21:21 12/05/18

Đăng lúc 10:27 15/11/17
Quan long ấn như ý kim tỷ
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Quan long ấn như ý kim tỷ
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 10:27 15/11/17

Đăng lúc 22:18 14/05/18
Cây rìu con rồng bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Cây rìu con rồng bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 22:18 14/05/18

Đăng lúc 18:41 05/07/18
Cặp kiếm và cây đao bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Cặp kiếm và cây đao bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 18:41 05/07/18

Đăng lúc 21:06 21/06/18
Đèn dầu xưa
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Đèn dầu xưa
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 21:06 21/06/18

Đăng lúc 16:12 25/12/17
Lư đồng cũ quả đào hai bên
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Lư đồng cũ quả đào hai bên
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 16:12 25/12/17

Đăng lúc 09:59 15/11/17
Đầu con tuần lộc treo tường bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Đầu con tuần lộc treo tường bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 09:59 15/11/17

Đăng lúc 18:40 05/07/18
Cây kiếm xưa bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa
Cây kiếm xưa bằng đồng
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa

Đăng lúc 18:40 05/07/18

Trang:    Trước  1   2   Sau