Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 Dương Tỷ (2 )
 Mã số thành viên: 266397
 Điện thoại: 01244779977 - Địa chỉ: Hồng Bàng q11 - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 20:16 13/07/18
Mct trung ni để bàn 1300k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Mct trung ni để bàn 1300k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
₫ 1.300

₫ 1.300

Đăng lúc 20:16 13/07/18

Đăng lúc 15:41 27/06/18
Sam trái để bàn thân nu đã tp 1200k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Sam trái để bàn thân nu đã tp 1200k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 15:41 27/06/18

Đăng lúc 20:45 15/07/18
Sứ thái zin ko ghép 600k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Sứ thái zin ko ghép 600k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 20:45 15/07/18

Đăng lúc 14:46 17/07/18
Mct lá tứ long xuyên
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Mct lá tứ long xuyên
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 14:46 17/07/18

Đăng lúc 20:51 15/07/18
Trang hồng tàn tròn.đế 24 h
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Trang hồng tàn tròn.đế 24 h
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
₫ 1.000

₫ 1.000

Đăng lúc 20:51 15/07/18

Đăng lúc 14:22 12/07/18
Linh sam lá rí 1200k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Linh sam lá rí 1200k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 14:22 12/07/18

Đăng lúc 14:31 09/06/18
Nguyệt quế 900k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Nguyệt quế 900k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 14:31 09/06/18

Đăng lúc 12:30 03/07/18
Nguyệt quế lá nhỏ 400k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Nguyệt quế lá nhỏ 400k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 12:30 03/07/18

Đăng lúc 20:03 05/07/18
Linh sam siêu bông 700k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Linh sam siêu bông 700k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 20:03 05/07/18

Đăng lúc 18:49 04/07/18
Hồng ngọc mai mini cầm.tay
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Hồng ngọc mai mini cầm.tay
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 18:49 04/07/18

Đăng lúc 07:34 28/06/18
Linh sam lá rí để bàn 1200k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Linh sam lá rí để bàn 1200k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 07:34 28/06/18

Đăng lúc 22:14 28/06/18
Sam núi quái để bàn 600k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh
Sam núi quái để bàn 600k
Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh

Đăng lúc 22:14 28/06/18