Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 Ha Tien (7 )
 Mã số thành viên: 158326
 Điện thoại: 0987007700 - Địa chỉ: 65 Hồ Văn Huê, P9, Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh
Giao lưu vui vẻ là chính... Uy tín, trách nhiệm, lương tâm! Buôn bán là 9, Uy tín là 10!
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 14:50 23/06/18
Nhẫn Mỹ 10K Quân đội
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ 10K Quân đội
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:50 23/06/18

Đăng lúc 03:45 13/04/18
Nhẫn Mỹ 10K 1997
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ 10K 1997
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 03:45 13/04/18

Đăng lúc 22:34 22/04/18
Nhẫn Mỹ xưa 10K 1964
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ xưa 10K 1964
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 22:34 22/04/18

Đăng lúc 04:03 13/04/18
Nhẫn Mỹ 10K Gold như mới
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ 10K Gold như mới
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 04:03 13/04/18

Đăng lúc 21:17 22/04/18
Nhẫn Mỹ 10K Gold 1983 Jostens
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ 10K Gold 1983 Jostens
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 21:17 22/04/18

Đăng lúc 14:09 14/07/18
Nhẫn Navy Quân đội Mỹ
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Navy Quân đội Mỹ
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
₫ 4.200.000

₫ 4.200.000

Đăng lúc 14:09 14/07/18

Đăng lúc 14:03 14/07/18
Nhẫn Mỹ 1992
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ 1992
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
₫ 2.900.000

₫ 2.900.000

Đăng lúc 14:03 14/07/18

Đăng lúc 22:51 22/04/18
Nhẫn Mỹ xưa 10K 1953
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ xưa 10K 1953
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 22:51 22/04/18

Đăng lúc 06:56 10/11/17
Kính Rayban USA thập niên 70
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Kính Rayban USA thập niên 70
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 06:56 10/11/17

Đăng lúc 00:22 29/06/18
Nhẫn Mỹ 10K Thomas 1987
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ 10K Thomas 1987
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 00:22 29/06/18

Đăng lúc 07:24 28/06/18
Nhẫn Quân đội 10K
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Quân đội 10K
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 07:24 28/06/18

Đăng lúc 00:29 29/06/18
Nhẫn Mỹ 14K Diamond
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ 14K Diamond
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 00:29 29/06/18

Đăng lúc 22:47 27/06/18
Nhẫn Mỹ 10K Gold Diamond
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ 10K Gold Diamond
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 22:47 27/06/18

Đăng lúc 13:04 24/02/18
1 phản hồi
Nhẫn Mỹ 10K Gold
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Nhẫn Mỹ 10K Gold
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 13:04 24/02/18
1 phản hồi

Đăng lúc 23:58 20/04/18
Zippo USA lắc kê
Phố Bật Lửa
Zippo USA lắc kê
Phố Bật Lửa

Đăng lúc 23:58 20/04/18

Trang:    Trước  1   2   Sau