Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 Nguyễn Tiến Phúc (23 )
 Mã số thành viên: 145982
 Điện thoại: 0922.83.83.89 - Địa chỉ: 650 Lê Thị Riêng Quận 12- 0968.992.234 (Hương ) - 0922.83.83.89 ( Phúc) - Tp. Hồ Chí Minh
Các bác xem thêm kính mát cổ tại http://saithanhkinhco.com
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 12:10 03/04/17
4 phản hồi
Gọng bọc vàng UK 1/20/00 . england . 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng bọc vàng UK 1/20/00 . england . 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 12:10 03/04/17
4 phản hồi

Đăng lúc 23:20 08/05/17
MOREL 1 Triện bọc vàng ngang kính 14,2 cm . 1tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
MOREL 1 Triện bọc vàng ngang kính 14,2 cm . 1tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 23:20 08/05/17

Đăng lúc 16:13 03/06/18
gọng kính bọc vàng MOREL MIDAS ngang kính 12,8cm . 1tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng kính bọc vàng MOREL MIDAS ngang kính 12,8cm . 1tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 16:13 03/06/18

Đăng lúc 19:35 22/05/17
1 phản hồi
Gọng bọc vàng MOREL DOUBLE OR LAMINE . 2tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng bọc vàng MOREL DOUBLE OR LAMINE . 2tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 19:35 22/05/17
1 phản hồi

Đăng lúc 20:10 01/01/18
Gọng kinh AO NUMONT FULVUE 12K GF 2tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng kinh AO NUMONT FULVUE 12K GF 2tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 20:10 01/01/18

Đăng lúc 18:35 01/01/18
Gọng kính L'AMY bọc vàng . 2tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng kính L'AMY bọc vàng . 2tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 18:35 01/01/18

Đăng lúc 11:46 13/04/17
1 phản hồi
gọng ba mảnh bọc vàng 1/10 12K GF . 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng ba mảnh bọc vàng 1/10 12K GF . 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 11:46 13/04/17
1 phản hồi

Đăng lúc 09:34 12/08/16
48 phản hồi
FRAME ENGLAND 14KT RG 1tr900
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
FRAME ENGLAND 14KT RG 1tr900
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 09:34 12/08/16
48 phản hồi

Đăng lúc 18:00 11/10/17
gọng mạ trắng ngang kính 12,5cm . 800.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng mạ trắng ngang kính 12,5cm . 800.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 18:00 11/10/17

Đăng lúc 00:37 25/06/18
gọng nhựa xưa L.Eirard frame france TWE 48/18 . 500.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng nhựa xưa L.Eirard frame france TWE 48/18 . 500.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 00:37 25/06/18

Đăng lúc 16:01 22/04/18
gọng ba mảnh MOREL 8555 52-19 DOUBLE OR LAMINE MADE IN FRANCE . 3tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng ba mảnh MOREL 8555 52-19 DOUBLE OR LAMINE MADE IN FRANCE . 3tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 16:01 22/04/18

Đăng lúc 19:01 27/02/18
gọng kính bọc vàng ESSEL NYLOR 96 . 2tr600
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng kính bọc vàng ESSEL NYLOR 96 . 2tr600
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 19:01 27/02/18

Đăng lúc 17:55 22/08/17
1 phản hồi
RAY-BAN OUTDOORMAN U.S.A 58 -14 . 3tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
RAY-BAN OUTDOORMAN U.S.A 58 -14 . 3tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 17:55 22/08/17
1 phản hồi

Đăng lúc 22:49 03/05/17
1 phản hồi
Gọng bọc vàng SEYTHOUX 14K GF FRAME FRANCE . 2tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng bọc vàng SEYTHOUX 14K GF FRAME FRANCE . 2tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 22:49 03/05/17
1 phản hồi

Đăng lúc 19:19 13/01/18
gọng bọc vàng SHURON TRIỆN 1/10 12K GF . 2tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng bọc vàng SHURON TRIỆN 1/10 12K GF . 2tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 19:19 13/01/18

Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ... Sau