Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 Trinh Mai Huong (74 )
 Mã số thành viên: 147004
 Điện thoại: 0968992234 - Địa chỉ: địa chỉ duy nhất: 650 Lê Thị Riêng , Thới An Quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh
Cửa hàng chỉ có ở một địa chỉ duy nhất : 650 Lê Thị Riêng Phường Thới An Quận 12 - TP Hồ Chí Minh 0968.992.234 (Hương) - 0922.83.83.89 (Phúc). Ngoài ra không có chi nhánh ở Hà Nội cũng như các tỉnh khác
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 15:32 14/07/18
kính đã bán
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
kính đã bán
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 15:32 14/07/18

Đăng lúc 15:46 14/07/18
kính đã bán
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
kính đã bán
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 15:46 14/07/18

Đăng lúc 15:14 03/06/18
kính bọc vàng AMOR frame france ngang kính 12,3cm . 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
kính bọc vàng AMOR frame france ngang kính 12,3cm . 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 15:14 03/06/18

Đăng lúc 15:28 03/06/18
RAY-BAN outdoorman bọc vàng 1/10 12K GF mắt RB3 U.S.A . 7tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
RAY-BAN outdoorman bọc vàng 1/10 12K GF mắt RB3 U.S.A . 7tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 15:28 03/06/18

Đăng lúc 18:42 03/06/18
AMOR 2 triện bọc vàng FRAME FRANCE . 2tr600
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
AMOR 2 triện bọc vàng FRAME FRANCE . 2tr600
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 18:42 03/06/18

Đăng lúc 14:46 03/06/18
kính bọc vàng JULLIEN frame france ngang kính 13,2cm . 5tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
kính bọc vàng JULLIEN frame france ngang kính 13,2cm . 5tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:46 03/06/18

Đăng lúc 14:52 03/06/18
kính mạ vàng ARCRAFT U.S.A ngang kính 14,3cm . 1tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
kính mạ vàng ARCRAFT U.S.A ngang kính 14,3cm . 1tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:52 03/06/18

Đăng lúc 15:08 03/06/18
kính bọc vàng AMOR SAM frame france ngang kính 12,3cm . 2tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
kính bọc vàng AMOR SAM frame france ngang kính 12,3cm . 2tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 15:08 03/06/18

Đăng lúc 18:36 13/01/18
RAY-BAN 3 cầu bọc vàng 1/10 12K GF . 5tr500.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
RAY-BAN 3 cầu bọc vàng 1/10 12K GF . 5tr500.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 18:36 13/01/18

Đăng lúc 18:17 10/06/18
kính bọc vàng trắng metzler 1/10 12K GF ngang kính 13,3cm . 1tr700
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
kính bọc vàng trắng metzler 1/10 12K GF ngang kính 13,3cm . 1tr700
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 18:17 10/06/18

Đăng lúc 18:06 10/06/18
RONDENSTOCK TORRO WD bọc vàng 1/20 12K GF . 2tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
RONDENSTOCK TORRO WD bọc vàng 1/20 12K GF . 2tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 18:06 10/06/18

Đăng lúc 17:55 10/06/18
SAVILE ROW 14KT RG (EXCL JOINTS) 24KT GP FRAME MADE IN ENGLAND . 4tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
SAVILE ROW 14KT RG (EXCL JOINTS) 24KT GP FRAME MADE IN ENGLAND . 4tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 17:55 10/06/18

Đăng lúc 17:37 10/06/18
AO AMERICAN OPTICAL 12K GF ngang kính 13,6cm . 2tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
AO AMERICAN OPTICAL 12K GF ngang kính 13,6cm . 2tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 17:37 10/06/18

Đăng lúc 16:40 10/06/18
RAY-BAN outdoorman bọc vàng 10K GF mắt G15 U.S.A . 4tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
RAY-BAN outdoorman bọc vàng 10K GF mắt G15 U.S.A . 4tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 16:40 10/06/18

Đăng lúc 15:35 06/07/17
Kính bọc vàng SOL AMOR FRAME FRANCE . 3tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Kính bọc vàng SOL AMOR FRAME FRANCE . 3tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 15:35 06/07/17

Trang:    Trước   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   ... Sau