Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 Nguyễn Tiến Phúc (23 )
 Mã số thành viên: 145982
 Điện thoại: 0922.83.83.89 - Địa chỉ: 650 Lê Thị Riêng Quận 12- 0968.992.234 (Hương ) - 0922.83.83.89 ( Phúc) - Tp. Hồ Chí Minh
Các bác xem thêm kính mát cổ tại http://saithanhkinhco.com
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 23:23 11/06/17
Gọng bọc vàng UK 1/20 10 CT . 1000.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng bọc vàng UK 1/20 10 CT . 1000.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 23:23 11/06/17

Đăng lúc 14:12 29/01/18
gọng kính 3 mảnh bọc vàng AO 1/10 12K GF . 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng kính 3 mảnh bọc vàng AO 1/10 12K GF . 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:12 29/01/18

Đăng lúc 09:33 12/08/16
48 phản hồi
FRAME MADE IN ENGLAND ALGHA 20 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
FRAME MADE IN ENGLAND ALGHA 20 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 09:33 12/08/16
48 phản hồi

Đăng lúc 12:21 02/01/18
gọng bọc vàng xưa ngang kính 12cm . 2tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng bọc vàng xưa ngang kính 12cm . 2tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 12:21 02/01/18

Đăng lúc 14:05 01/07/18
gọng kính nhựa cổ xưa FRAME ENGLAND . 500.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng kính nhựa cổ xưa FRAME ENGLAND . 500.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:05 01/07/18

Đăng lúc 14:09 01/07/18
gọng kính nhựa gọng alum cổ xưa FRAME ENGLAND . 300.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng kính nhựa gọng alum cổ xưa FRAME ENGLAND . 300.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:09 01/07/18

Đăng lúc 00:32 25/06/18
gọng nhựa xưa frame france ngang kính 12,8cm . 400.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng nhựa xưa frame france ngang kính 12,8cm . 400.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 00:32 25/06/18

Đăng lúc 13:51 01/07/18
gọng 3 mảnh RAY-BAN bọc vàng B&L 1/10 12K GF U.S.A . 2tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng 3 mảnh RAY-BAN bọc vàng B&L 1/10 12K GF U.S.A . 2tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 13:51 01/07/18

Đăng lúc 13:56 01/07/18
gọng kính john nhựa cổ xưa FRAME ENGLAND . 2tr600
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng kính john nhựa cổ xưa FRAME ENGLAND . 2tr600
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 13:56 01/07/18

Đăng lúc 14:01 01/07/18
Gọng bọc vàng OPTIMA made in Germany . 1tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng bọc vàng OPTIMA made in Germany . 1tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:01 01/07/18

Đăng lúc 20:34 28/06/16
60 phản hồi
Gọng kính bọc vàng 1tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng kính bọc vàng 1tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 20:34 28/06/16
60 phản hồi

Đăng lúc 09:23 16/06/17
1 phản hồi
Gọng john bọc vàng 1/10 10 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng john bọc vàng 1/10 10 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 09:23 16/06/17
1 phản hồi

Đăng lúc 00:55 28/05/18
TIFFANY LUNETTES 23K GOLD PLATED MADE IN ITALY . 4tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
TIFFANY LUNETTES 23K GOLD PLATED MADE IN ITALY . 4tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 00:55 28/05/18

Đăng lúc 13:47 01/07/18
gọng 3 mảnh RAY-BAN bọc vàng B&L 1/10 12K GF U.S.A . 1tr600
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng 3 mảnh RAY-BAN bọc vàng B&L 1/10 12K GF U.S.A . 1tr600
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 13:47 01/07/18

Đăng lúc 13:42 01/07/18
gọng 3 mảnh HENRY JULLIEN MELROSE made in france . 3tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng 3 mảnh HENRY JULLIEN MELROSE made in france . 3tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 13:42 01/07/18

Trang:    Trước   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Sau