Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 Nguyễn Tiến Phúc (23 )
 Mã số thành viên: 145982
 Điện thoại: 0922.83.83.89 - Địa chỉ: 650 Lê Thị Riêng Quận 12- 0968.992.234 (Hương ) - 0922.83.83.89 ( Phúc) - Tp. Hồ Chí Minh
Các bác xem thêm kính mát cổ tại http://saithanhkinhco.com
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 19:49 07/01/18
gọng kính xưa ngang kính 12cm . 600.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng kính xưa ngang kính 12cm . 600.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 19:49 07/01/18

Đăng lúc 09:33 16/06/17
Gọng bọc vàng MOREL 6000 50-20 1tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng bọc vàng MOREL 6000 50-20 1tr200
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 09:33 16/06/17

Đăng lúc 19:30 07/01/18
gọn bọc vàng Victory 1/10 12K GF . 1tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọn bọc vàng Victory 1/10 12K GF . 1tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 19:30 07/01/18

Đăng lúc 14:25 09/05/17
1 phản hồi
Gọng nhựa cổ xưa ngang kính 12,5cm . 500.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng nhựa cổ xưa ngang kính 12,5cm . 500.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:25 09/05/17
1 phản hồi

Đăng lúc 17:37 24/08/17
gọng john nhựa vân đồi mồi xưa ngang kính 13,2cm . 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng john nhựa vân đồi mồi xưa ngang kính 13,2cm . 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 17:37 24/08/17

Đăng lúc 14:20 22/08/17
gọng NHJU 44X22 . 1tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng NHJU 44X22 . 1tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:20 22/08/17

Đăng lúc 15:18 29/06/16
58 phản hồi
Gọng kính mí nhựa 1tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng kính mí nhựa 1tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 15:18 29/06/16
58 phản hồi

Đăng lúc 15:09 22/12/16
24 phản hồi
Gọng kính CLARTE ba triện bọc vàng chưa sử dụng . 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng kính CLARTE ba triện bọc vàng chưa sử dụng . 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 15:09 22/12/16
24 phản hồi

Đăng lúc 15:48 03/06/18
kính bọc vàng RODENSTOCK DIPLOMAI RD 1/20 12K đẹp nguyên . 3tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
kính bọc vàng RODENSTOCK DIPLOMAI RD 1/20 12K đẹp nguyên . 3tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 15:48 03/06/18

Đăng lúc 20:29 29/11/17
kính 3 mảnh chuôi đá ve đá bọc vàng 1/10 12K GF . 2tr700
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
kính 3 mảnh chuôi đá ve đá bọc vàng 1/10 12K GF . 2tr700
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 20:29 29/11/17

Đăng lúc 17:03 08/07/18
RAY-BAN clubmaster BAUSCH & LOMB W0366 YRAS U.S.A . 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
RAY-BAN clubmaster BAUSCH & LOMB W0366 YRAS U.S.A . 1tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 17:03 08/07/18

Đăng lúc 16:56 08/07/18
gọng 3 mảnh bọc vàng AO 1/10 12K GF ve đúc hiếm gặp U.S.A . 2tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng 3 mảnh bọc vàng AO 1/10 12K GF ve đúc hiếm gặp U.S.A . 2tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 16:56 08/07/18

Đăng lúc 19:10 25/04/17
2 phản hồi
SELECTA 1/25-12K GF FRAME FRANCE ngang kính nhỏ 11,7 cm. 800.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
SELECTA 1/25-12K GF FRAME FRANCE ngang kính nhỏ 11,7 cm. 800.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 19:10 25/04/17
2 phản hồi

Đăng lúc 16:46 08/07/18
gọng 3 mảnh bọc vàng UOC 1/10 12K GF U.S.A . 2tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng 3 mảnh bọc vàng UOC 1/10 12K GF U.S.A . 2tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 16:46 08/07/18

Đăng lúc 16:41 08/07/18
Gọng 3 mảnh bọc vàng HENRY MELROSE 10000 C56 JULLIEN MADE IN FRANCE . 5tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng 3 mảnh bọc vàng HENRY MELROSE 10000 C56 JULLIEN MADE IN FRANCE . 5tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 16:41 08/07/18

Trang:    Trước   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Sau