Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 Nguyễn Tiến Phúc (23 )
 Mã số thành viên: 145982
 Điện thoại: 0922.83.83.89 - Địa chỉ: 650 Lê Thị Riêng Quận 12- 0968.992.234 (Hương ) - 0922.83.83.89 ( Phúc) - Tp. Hồ Chí Minh
Các bác xem thêm kính mát cổ tại http://saithanhkinhco.com
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 17:44 22/04/18
gọng ba mảnh bọc vàng HENRY JULLIEN MELROSE made in france . 3tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng ba mảnh bọc vàng HENRY JULLIEN MELROSE made in france . 3tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 17:44 22/04/18

Đăng lúc 13:56 03/07/16
53 phản hồi
 Gọng kính FRAME FRANCE 2tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
 Gọng kính FRAME FRANCE 2tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 13:56 03/07/16
53 phản hồi

Đăng lúc 11:56 04/07/16
61 phản hồi
MERZLER . GERMANY 1/10 12K 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
MERZLER . GERMANY 1/10 12K 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 11:56 04/07/16
61 phản hồi

Đăng lúc 14:51 17/06/18
gọng ba mảnh bọc vàng FRED FIDJI No198366 made in france . 5tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng ba mảnh bọc vàng FRED FIDJI No198366 made in france . 5tr00
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:51 17/06/18

Đăng lúc 22:37 25/06/18
Gọng nhựa ESSEL DOUTIQUE TESSA 60.37 size 48-20 made in france . 2tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng nhựa ESSEL DOUTIQUE TESSA 60.37 size 48-20 made in france . 2tr400
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 22:37 25/06/18

Đăng lúc 00:27 28/05/18
HENRY JULLIEN 3 triện bọc vàng EPSOM 56756 MADE IN FRANCE . 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
HENRY JULLIEN 3 triện bọc vàng EPSOM 56756 MADE IN FRANCE . 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 00:27 28/05/18

Đăng lúc 14:00 17/06/18
gọng 3 mảnh bọc vàng SHURON 1/10 12K GF U.S.A . 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng 3 mảnh bọc vàng SHURON 1/10 12K GF U.S.A . 2tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:00 17/06/18

Đăng lúc 17:00 02/05/17
2 phản hồi
Gọng bọc vàng Shnron 51/2 U.S.A 1/10 12K GF . 1tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng bọc vàng Shnron 51/2 U.S.A 1/10 12K GF . 1tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 17:00 02/05/17
2 phản hồi

Đăng lúc 10:44 23/02/18
gọng kính RAY-BAN chuôi đá , ve đá 1/10 12K GF . 2tr700
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng kính RAY-BAN chuôi đá , ve đá 1/10 12K GF . 2tr700
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 10:44 23/02/18

Đăng lúc 13:30 09/05/17
1 phản hồi
AMERICAN OPTICAL 1-10 12K GF 51/4 . 600.000 / 2 Chiếc
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
AMERICAN OPTICAL 1-10 12K GF 51/4 . 600.000 / 2 Chiếc
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 13:30 09/05/17
1 phản hồi

Đăng lúc 16:15 19/06/17
Gọng bọc vàng NYLOR ngang kính 12cm . 1tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng bọc vàng NYLOR ngang kính 12cm . 1tr300
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 16:15 19/06/17

Đăng lúc 15:46 29/11/16
25 phản hồi
Gọng bọc vàng trắng FUL-VUE AO . 1tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Gọng bọc vàng trắng FUL-VUE AO . 1tr500
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 15:46 29/11/16
25 phản hồi

Đăng lúc 11:46 02/04/18
gọng kính bọc vàng ALGHA 20 BRIT PAT ngang kính 12cm . 1tr600
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng kính bọc vàng ALGHA 20 BRIT PAT ngang kính 12cm . 1tr600
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 11:46 02/04/18

Đăng lúc 00:35 24/06/18
gọng GLACE BY ART OPTIC METALVISTA FRAME ITALY . 400.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
gọng GLACE BY ART OPTIC METALVISTA FRAME ITALY . 400.000
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 00:35 24/06/18

Đăng lúc 14:44 17/06/18
Catier PARIS MADE IN FRANCE No 2819870 51-20 . 5tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút
Catier PARIS MADE IN FRANCE No 2819870 51-20 . 5tr800
Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút

Đăng lúc 14:44 17/06/18

Trang:    Trước   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   ... Sau