Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
 tran phung quang khoi (93 )
 Mã số thành viên: 153226
 Điện thoại: 01247988122 - Địa chỉ: 170/ 11 Hòa Hưng ,phường 13 . Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh
.Em Bao Sip Kerry Miễn Phí . Nhận COD cho khách Yêu
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đăng lúc 10:38 12/07/18
1 phản hồi
Ngọc Lục Bảo : 1.43 ct ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
Ngọc Lục Bảo : 1.43 ct ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 10:38 12/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 16:24 10/07/18
1 phản hồi
Ngọc Lục Bảo : 1.29 ct ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
Ngọc Lục Bảo : 1.29 ct ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 16:24 10/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 13:03 11/07/18
1 phản hồi
Ngọc Lục Bảo : 1.79 ct ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
Ngọc Lục Bảo : 1.79 ct ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 13:03 11/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 18:24 03/04/18
1 phản hồi
San Hô Hóa Thạch : 21.43 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
San Hô Hóa Thạch : 21.43 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 18:24 03/04/18
1 phản hồi

Đăng lúc 18:23 03/04/18
1 phản hồi
San Hô Hóa Thạch : 14.66 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
San Hô Hóa Thạch : 14.66 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 18:23 03/04/18
1 phản hồi

Đăng lúc 08:36 04/04/18
1 phản hồi
San Hô Hóa Thạch : 70.64 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
San Hô Hóa Thạch : 70.64 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 08:36 04/04/18
1 phản hồi

Đăng lúc 16:29 10/07/18
1 phản hồi
Ngọc Lục Bảo : 1.82 ct ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
Ngọc Lục Bảo : 1.82 ct ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 16:29 10/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 08:09 04/04/18
1 phản hồi
San Hô Hóa Thạch : 137.53 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
San Hô Hóa Thạch : 137.53 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 08:09 04/04/18
1 phản hồi

Đăng lúc 17:27 12/07/18
1 phản hồi
Hổ phách giọt nước có 2 Em Côn trùng thời Tiền Sử: Đã giám định PNJ
Phố Trang sức - Đá quý
Hổ phách giọt nước có 2 Em Côn trùng thời Tiền Sử: Đã giám định PNJ
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 17:27 12/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 08:00 10/07/18
1 phản hồi
Kim Cương Moissainte: 5.7 ly ( đã giám định SJC)
Phố Trang sức - Đá quý
Kim Cương Moissainte: 5.7 ly ( đã giám định SJC)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 08:00 10/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 05:08 23/06/18
1 phản hồi
Đá 0pal : 3.32 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
Đá 0pal : 3.32 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 05:08 23/06/18
1 phản hồi

Đăng lúc 17:30 12/07/18
1 phản hồi
Hổ phách 13.50 ct: ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
Hổ phách 13.50 ct: ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 17:30 12/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 13:06 11/07/18
1 phản hồi
Viên Saphia Vàng Thái : (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
Viên Saphia Vàng Thái : (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 13:06 11/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 16:02 16/07/18
1 phản hồi
Đá Quý Aquamarie : 3.5 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
Đá Quý Aquamarie : 3.5 ct (Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 16:02 16/07/18
1 phản hồi

Đăng lúc 16:27 10/07/18
1 phản hồi
Ngọc Lục Bảo : 1.02 Ct ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý
Ngọc Lục Bảo : 1.02 Ct ( Đã giám định PNJ)
Phố Trang sức - Đá quý

Đăng lúc 16:27 10/07/18
1 phản hồi

Trang:    Trước   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Sau