Các vết bẩn và đen trên thân quạt là vết keo dính, chưa vệ sinh nhé, cảm ơn đã đọc tin

08:37 08/07/2018 - Sửa lần cuối lúc 14:29 20/07/2018 - Up 12 lần, lần cuối lúc 14:29 20/07/2018