mình mới về chị em nhà sanyo rất đẹp chạy điện 100 v gió rất tự nhiên và êm như ru.
 
 
 


21:14 08/07/2018 - Sửa lần cuối lúc 15:16 12/07/2018 - Up 1 lần, lần cuối lúc 15:16 12/07/2018