Giao lưu gạt tàn gỗ có chỗ để bật lửa, bao thuốc và gạt tàn.

14:37 12/07/2018 - Sửa lần cuối lúc 17:47 13/07/2018 - Up 4 lần, lần cuối lúc 17:47 13/07/2018


Chuyên cung cấp đồ xưa, đồ thời bao cấp.


Thông tin tài khoản

- Tên: Phùng Văn Việt
- STK: 0101040418
- Ngân hàng Đông Á.
- Phòng giao dịch Ba Đình.

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

- Tên: Phùng Văn Việt
- Vietcombank Hoàn Kiếm
- TK: 0301000355994