Quạt chạy, túp năng o và nút điều chỉnh tốc độ không hoạt động.

23:26 09/07/2018 - Sửa lần cuối lúc 15:50 13/07/2018 - Up 3 lần, lần cuối lúc 14:30 12/07/2018


Chuyên cung cấp đồ xưa, đồ thời bao cấp.


Thông tin tài khoản

- Tên: Phùng Văn Việt
- STK: 0101040418
- Ngân hàng Đông Á.
- Phòng giao dịch Ba Đình.

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

- Tên: Phùng Văn Việt
- Vietcombank Hoàn Kiếm
- TK: 0301000355994