Radio/cassette Sanyo như trên hình , ngang 38cm tín luôn núm rà đài cao 30cm tính luôn quay ,tình trạng hiện tại thấy trong ruột máy mạch in còn đẹp dây nguồn lai về anh em thay lại dây zin radio hát tốt và rất to cassette không chạy. Giao lưu anh em sưu tầm trưng bày phục hồi lại sử dụng theo ý  , máy  nặng.
12:59 11/07/2018 - Sửa lần cuối lúc 18:10 13/07/2018 - Up 3 lần, lần cuối lúc 06:33 13/07/2018
Số tk : 0111001005790 - Nguyễn thị thanh Xuân - Vietcombank - Cần Thơ .