Đang hoàn thiện tượng Quan Âm Bồ tát ngồi, cao 81cm.

Đặt tạc: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com

#tuongphat #phat #quanam
Image may contain: 1 person