Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Công tác Xã hội - Từ thiện  »  Từ thiện

Nhóm Từ-Thiện THTT "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước ... 36  37  38  39  40     41   
#361 11:02 21/08/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Chương-trình ủy-lạo "Ôi, Cháu Tôi Mới 7 Tháng Tuổi":

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1118978&d=1503268122&mt=1

Ban Cố-Vấn nhóm đã nhanh-nhẹn biểu quyết trích ra 2 triệu để uỷ-lạo chương-trình này.  Xin nguyện-cầu Ơn Trên cho cháu bé Trúc-Linh sớm được bình phục.  Thân nhiều.

 Sửa lần cuối lúc 08:53 08/09/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#362 11:07 21/08/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn
 

Sửa lần cuối lúc 11:09 21/08/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#363 05:26 04/09/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá bật lửa Zippo 85 anniversary: 70% bé 7 tháng bị sơ gan, 15% NMĐBH, và 15% UHP:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1119012&d=1504476823&mt=1

 


Sửa lần cuối lúc 02:10 07/09/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#364 02:10 07/09/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn
Tường-trình hoạt-động từ-thiện và báo-cáo tài-chính tháng 7 và 8/2017

Thân gửi anh chị em hội-viên nhóm NMĐBH cùng các thành-viên phố,

Trong hai tháng 7 và 8/2017 vừa qua, nhóm đã có cơ-duyên đóng góp được vào hai (2) chương-trình sau đây:

1. "Xin khẩn thiết kêu gọi anh chị em mình cùng đóng góp uỷ-lạo đồng bào huyện Mường La, Sơn-La".  Nhóm xin uỷ-lạo 3 triệu:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1117991&d=1503940055&mt=1;

2. "Ôi, Cháu Trúc-Linh Tôi Mới 7 Tháng Tuổi".  Nhóm xin kính gửi đến gia-đình cháu 2 triệu:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1118978&d=1505078812&mt=1 

Đồng thời, nhóm đã tổ-chức được hai (2) cuộc đấu giá, như sau:

1. Đấu giá đồng hồ Mercedes-Benz, chấm dứt ngày 15/7/2017:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1114120&d=1503331601&mt=1

2. Đấu giá biển số xe hơi tiểu-bang Texas (Hoa-Kỳ), chấm dứt ngày 13/8/2017:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1118063&d=1503366376&mt=1

Nay cũng xin đính kèm dưới đây là tổng-kết tài-chánh trong hai tháng này của nhóm chúng ta.  Xin chân thành cảm-tạ những tấm lòng vàng của anh chị thật nhiều nơi đây, và thân chúc cả nhà một ngày làm việc thật hăng say, ngõ hầu đạt được những ước mơ hằng ấp ủ trong đời. 

1. Tổng số hiện-kim thâu: 4,300,000 đồng (Bằng chữ: Bốn Triệu, Ba Trăm Ngàn Đồng Chẵn);

2. Tổng số hiện-kim chi: 5,100,000 đồng (Bằng chữ: Năm Triệu, Một Trăm Ngàn Đồng Chẵn); và

3. Tổng số hiện-kim tồn: 4,932,006 đồng (Bằng chữ: Bốn Triệu, Chín Trăm Ba Mươi Hai Ngàn, và Sáu Đồng Chẵn).

Thân nhiều.

 

Sửa lần cuối lúc 03:28 16/09/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#365 08:57 08/09/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đồng-hành cùng anh chị nhóm "Những Người Bạn" trong chương-trình "Nụ Cười Đêm Trăng 2017":

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1120406&d=1504820727&mt=1

Nhóm đóng góp 3 triệu, và xin thân chúc chương-trình gặt hái được thành-công mỹ-mãn cho năm nay.  Thân nhiều.

 

 


Sửa lần cuối lúc 18:00 18/09/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#366 08:59 08/09/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá bật lửa cổ-điển xài xăng (Nhật): 70% "Nụ Cười Đêm Trăng 2017", 15% NMĐBH, và 15% UHP:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1120631&d=1504832706&mt=1

 

 


Sửa lần cuối lúc 09:51 15/09/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước ... 36  37  38  39  40     41   
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.