Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Công tác Xã hội - Từ thiện  »  Từ thiện

Nhóm Từ-Thiện THTT "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước ... 35  36  37  38  39     40   41  Trang kế
#352 08:46 24/05/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Thân nhượng sách quý "Citroen DS, La Passion Continue" đóng góp vào quỹ "Những Mảnh Đời Bất Hạnh":

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1110843&d=1495568025&mt=1

 


Sửa lần cuối lúc 02:20 28/06/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#353 08:48 24/05/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn
 
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#354 08:00 25/05/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Chương-trình "Bàn ghế học trò cho các cháu nhỏ miệt Kontum". 

Ngày hôm nay, Ban Cố-Vấn đã nhanh nhẹn biểu-quyết trích ra 2.8 triệu để mua 10 cái bàn cho các cháu nhỏ.

Thân chúc các cháu học giõi để Ba Mẹ hài lòng.  Thân yêu.

http://www2.phomuaban.vn/index.php?mod=detail&cat=965&scat=966&storeid=39132&id=198251&p=40&d=1495590539&mt=1

 

Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#355 00:51 30/05/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá bộ xi-nhan nhôm hàng hiệu CGC (Nhật-Bản): 50% quỹ "Những Mảnh Đời Bất Hạnh" và 50% UHP

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1111335&d=1496078244&mt=1

 

 

Sửa lần cuối lúc 02:09 28/06/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#356 02:49 28/06/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn
Tường-trình hoạt-động từ-thiện và báo-cáo tài-chính tháng 5/2017

Thân gửi anh chị em hội-viên nhóm NMĐBH cùng các thành-viên phố,

Trong tháng 5/2017 vừa qua, nhóm đã có cơ-duyên được góp tay cùng chị Nguyễn Thị Kiều Trang trong chương-trình mua bàn ghế học trò cho các cháu nhỏ miệt Kontum.  Nhóm xin đóng góp 2.8 triệu:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1110872&d=1496082197&mt=1

Nay cũng đính kèm dưới đây là tổng-kết tài-chánh trong tháng này của nhóm chúng ta.  Xin chân thành cảm tạ những tấm lòng vàng của anh chị thật nhiều nơi đây, và thân chúc cả nhà một ngày làm việc thật hăng say, ngõ hầu đạt được những ước mơ hằng ấp ủ trong đời.  Thân nhiều.

1. Tổng số hiện-kim thâu: 3,950,000 đồng (Bằng chữ: Ba Triệu, Chín Trăm Năm Mươi Ngàn Đồng Chẵn);

2. Tổng số hiện-kim chi: 2,800,000 đồng (Bằng chữ: Hai Triệu, Tám Trăm Ngàn Đồng Chẵn); và

3. Tổng số hiện-kim tồn: 5,132,006 đồng (Bằng chữ: Năm Triệu, Một Trăm Ba Mươi Hai Ngàn, và Sáu Đồng Chẵn).

 

Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#357 09:54 24/07/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn
Tường-trình hoạt-động từ-thiện và báo-cáo tài-chính tháng 6/2017

Thân gửi anh chị em hội-viên nhóm NMĐBH cùng các thành-viên phố,

Trong tháng 6/2017 vừa qua, nhóm đã có cơ-duyên tổ-chức được cuộc đấu giá bộ xi-nhan nhôm hiệu CGC (Nhật), link như sau:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1111335&d=1498325123&mt=1

Nay cũng xin đính kèm dưới đây là tổng-kết tài-chánh trong tháng này của nhóm chúng ta.  Xin chân thành cảm-tạ những tấm lòng vàng của anh chị thật nhiều nơi đây, và thân chúc cả nhà một ngày làm việc thật hăng say, ngõ hầu đạt được những ước mơ hằng ấp ủ trong đời.  Thân nhiều.

1. Tổng số hiện-kim thâu: 600,000 đồng (Bằng chữ: Sáu Trăm Ngàn Đồng Chẵn);

2. Tổng số hiện-kim chi: (Không có); và

3. Tổng số hiện-kim tồn: 5,732,006 đồng (Bằng chữ: Năm Triệu, Bảy Trăm Ba Mươi Hai Ngàn, và Sáu Đồng Chẵn).

 


Sửa lần cuối lúc 10:54 21/08/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#358 01:31 12/08/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá đồng hồ Mercedes-Benz: 80% quỹ từ-thiện ""Những Mảnh Đời Bất Hạnh"" và 20% UHP (15/7/2017):

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1114120&d=1501487662&mt=1

Nhóm từ-thiện THTT "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"

Đấu giá đồng hồ nam Mercedes-Benz

80% quỹ từ-thiện "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"; và

20% UHP.

Bắt đầu lúc 8:52 giờ sáng sớm ngày Thứ Tư 28/6/2017; và

Kết thúc lúc 22:00 giờ đêm ngày Thứ Bảy 15/7/2017.

Tên chủ tài-khoản: Đặng-Đăng-Khoa

Điện-thoại: 0938-220.005

Số tài-khoản: 038 1000 396 881

Ngân-Hàng Ngoại Thương Vietcombank, tpHCM

STT

Nick/Tên

Ngày

HưởngỨng

GhiChú

1

Phạm Quốc Thành 

28-Jun-17

350,000

px

2

Trương Tựu

28-Jun-17

500,000

fb

3

Quân Quan

28-Jun-17

700,000

fb

4

Long Nguyen

28-Jun-17

1,000,000

fb

5

Quoc Anh

28-Jun-17

1,200,000

fb

6

Long Nguyen

28-Jun-17

1,250,000

fb

7

Tran Manh Linh

28-Jun-17

1,300,000

fb

8

Long Nguyen

28-Jun-17

1,350,000

fb

9

Thanh Hải Đinh

28-Jun-17

2,000,000

fb

10

phạm ngọc sơn

29-Jun-17

2,100,000

px

11

Thanh Hải Đinh

29-Jun-17

2,200,000

fb

12

Long Nguyen

29-Jun-17

2,250,000

fb

13

Thanh Hải Đinh

29-Jun-17

2,500,000

fb

14

Long Nguyen

30-Jun-17

2,550,000

fb

15

Chang thuong

30-Jun-17

2,600,000

px

16

Nguyễn đăng nguyên

2-Jul-17

3,000,000

px

17

Long Nguyen

2-Jul-17

3,100,000

fb

18

Quoc Anh

2-Jul-17

3,600,000

fb

19

Thanh Hải Đinh

2-Jul-17

3,800,000

fb

20

Bảo Trung

12-Jul-17

4,000,000

Đã Nhận

21

nguyenhieunghia

13-Jul-17

4,100,000

px

 

 

 

 

 

Hưởng-Ứng 100% "Những Mảnh Đời Bất Hạnh" (Nhưng Không Đấu Giá)

1

Anh Dung Huynh

28-Jun-17

200,000

Đã Nhận

2

Tuancd Tran

28-Jun-17

200,000

Đã Nhận

 

 

 

 

 

 

 

Tổng-Cộng

400,000

 

 


Sửa lần cuối lúc 09:00 22/08/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#359 01:35 12/08/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Xin khẩn thiết kêu gọi anh chị em mình cùng đóng góp uỷ-lạo đồng bào huyện Mường La, Sơn-La:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1117991&d=1502409828&mt=1

Ban Cố-Vấn nhóm đã nhanh-nhẹn biểu quyết trích ra 3 triệu để uỷ-lạo chương-trình này.  Xin phép bạn bùi văn thịnh thân chuyển trực-tiếp đến cho đồng-bào đang đau đớn vì thiên tai.  Thân nhiều.

 

Sửa lần cuối lúc 10:53 21/08/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#360 11:12 12/08/2017
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá biển số ôtô Texas: 70% uỷ-lạo đồng bào huyện Mường La, 15% NMĐBH, và 15% UHP:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1118063&d=1502473069&mt=1

Nhóm từ-thiện THTT "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"

Đấu giá biển số ôtô Texas

Nhà hảo-tâm: Bùi Văn Thịnh

70% đóng góp uỷ-lạo đồng bào huyện Mường La, Sơn-La

15% quỹ từ-thiện "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"; và

15% UHP.

Bắt đầu lúc 23:16 giờ khuya ngày Thứ Năm 10/8/2017, và

Kết thúc lúc 22:00 giờ khuya ngày Chủ Nhật 13/8/2017.

Tên chủ tài-khoản: Đặng-Đăng-Khoa

Điện-thoại: 0938-220.005

Số tài-khoản: 038 1000 396 881

Ngân-Hàng Ngoại Thương Vietcombank, tpHCM

STT

Nick/Tên

Ngày

HưởngỨng

GhiChú

1

Tuancd Tran

11-Aug-17

200,000

fb

2

Nguyễn Xuân Toản

11-Aug-17

400,000

fb

3

phạm ngọc sơn

11-Aug-17

500,000

px

4

Phạm Quốc Cường

11-Aug-17

666,000

fb

5

CDLover

11-Aug-17

750,000

xc

6

Quân Quan

11-Aug-17

800,000

fb

7

Phạm Quốc Cường

12-Aug-17

999,000

fb

8

sh300i0909

13-Aug-17

2,000,000

Đã Nhận

 

 

 

 

 

Hưởng-Ứng 100% Chương-Trình (Nhưng Không Đấu Giá)

 

1

nguyen van thanh

11-Aug-17

300,000

Đã Nhận

2

Nguyễn Xuân Toản

12-Aug-17

300,000

Đã Nhận

3

sh300i0909

18-Aug-17

100,000

Đã Nhận

4

Tăng Minh Lâm

20-Aug-17

500,000

Đã Nhận

 

 

 

 

 

Tổng-Cộng

1,200,000


 


Sửa lần cuối lúc 09:03 22/08/2017
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước ... 35  36  37  38  39     40   41  Trang kế
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.