Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Công tác Xã hội - Từ thiện  »  Từ thiện

Nhóm Từ-Thiện THTT "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước ... 35  36  37  38  39     40   
#352 08:46 24/05/2017
CDLover   (176 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Face the facts of being what you are, for that is what changes what you are" (Søren Aabye Kierkegaard)
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
452 bạn bè
 Kết bạn

Thân nhượng sách quý "Citroen DS, La Passion Continue" đóng góp vào quỹ "Những Mảnh Đời Bất Hạnh":

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1110843&d=1495568025&mt=1

 


Sửa lần cuối lúc 02:20 28/06/2017
Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le moi est haïssable'' (Blaise Pascal)

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn."

fb: Già Chun-Choăn
#353 08:48 24/05/2017
CDLover   (176 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Face the facts of being what you are, for that is what changes what you are" (Søren Aabye Kierkegaard)
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
452 bạn bè
 Kết bạn
 
Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le moi est haïssable'' (Blaise Pascal)

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn."

fb: Già Chun-Choăn
#354 08:00 25/05/2017
CDLover   (176 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Face the facts of being what you are, for that is what changes what you are" (Søren Aabye Kierkegaard)
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
452 bạn bè
 Kết bạn

Chương-trình "Bàn ghế học trò cho các cháu nhỏ miệt Kontum". 

Ngày hôm nay, Ban Cố-Vấn đã nhanh nhẹn biểu-quyết trích ra 2.8 triệu để mua 10 cái bàn cho các cháu nhỏ.

Thân chúc các cháu học giõi để Ba Mẹ hài lòng.  Thân yêu.

http://www2.phomuaban.vn/index.php?mod=detail&cat=965&scat=966&storeid=39132&id=198251&p=40&d=1495590539&mt=1

 

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le moi est haïssable'' (Blaise Pascal)

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn."

fb: Già Chun-Choăn
#355 00:51 30/05/2017
CDLover   (176 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Face the facts of being what you are, for that is what changes what you are" (Søren Aabye Kierkegaard)
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
452 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá bộ xi-nhan nhôm hàng hiệu CGC (Nhật-Bản): 50% quỹ "Những Mảnh Đời Bất Hạnh" và 50% UHP

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1111335&d=1496078244&mt=1

 

 

Sửa lần cuối lúc 02:09 28/06/2017
Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le moi est haïssable'' (Blaise Pascal)

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn."

fb: Già Chun-Choăn
#356 02:49 28/06/2017
CDLover   (176 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Face the facts of being what you are, for that is what changes what you are" (Søren Aabye Kierkegaard)
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
452 bạn bè
 Kết bạn
Tường-trình hoạt-động từ-thiện và báo-cáo tài-chính tháng 5/2017

Thân gửi anh chị em hội-viên nhóm NMĐBH cùng các thành-viên phố,

Trong tháng 5/2017 vừa qua, nhóm đã có cơ-duyên được góp tay cùng chị Nguyễn Thị Kiều Trang trong chương-trình mua bàn ghế học trò cho các cháu nhỏ miệt Kontum.  Nhóm xin đóng góp 2.8 triệu:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=1110872&d=1496082197&mt=1

Nay cũng đính kèm dưới đây là tổng-kết tài-chánh trong tháng này của nhóm chúng ta.  Xin chân thành cảm tạ những tấm lòng vàng của anh chị thật nhiều nơi đây, và thân chúc cả nhà một ngày làm việc thật hăng say, ngõ hầu đạt được những ước mơ hằng ấp ủ trong đời.  Thân nhiều.

1. Tổng số hiện-kim thâu: 3,950,000 đồng (Bằng chữ: Ba Triệu, Chín Trăm Năm Mươi Ngàn Đồng Chẵn);

2. Tổng số hiện-kim chi: 2,800,000 đồng (Bằng chữ: Hai Triệu, Tám Trăm Ngàn Đồng Chẵn); và

3. Tổng số hiện-kim tồn: 5,132,006 đồng (Bằng chữ: Năm Triệu, Một Trăm Ba Mươi Hai Ngàn, và Sáu Đồng Chẵn).

 

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le moi est haïssable'' (Blaise Pascal)

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn."

fb: Già Chun-Choăn
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước ... 35  36  37  38  39     40   
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.