Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Công tác Xã hội - Từ thiện  »  Từ thiện

Nhóm Từ-Thiện THTT "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước ... 31  32  33  34  35     36   37  38  39  40  41  Trang kế
#316 23:50 20/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

"Thương Về Miền Trung": Đêm ca nhạc tại phòng trà Đồng Dao, quận 1 lúc 21:00 ngày 19/10/2016:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=758111&d=1476844418&mt=0 

 

Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#317 23:55 20/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

''Thương Về Miền Trung'': Nước uống cho đồng-bào:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=758010&d=1476929066&mt=0

Nhóm xin đóng góp 3 triệu vào chương-trình này. Tình thân.
 

Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#318 07:05 24/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&id=758691&p=1#3

Cần lắm những tấm lòng: Phụ giúp một tang gia tại xã Lộc-Thủy, huyện Phú-Lộc, Thừa-Thiên, Huế:

Nhóm xin mạn phép đóng góp 3 triệu phụ giúp tang quyến.

 

Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#319 07:20 30/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

''Một Ly Cà-Phê, Một Bao Thuốc Lá Cho Cháu Đạt 5 Tuổi Bị Vỡ Mạch Máu Trong Cơ Thể'':

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=759356&d=1477767026&mt=0

Ban Cố-Vấn nhóm từ-thiện THTT "Những Mảnh Đời Bất Hạnh" đã nhanh-nhẹn biểu-quyết ủy-lạo cháu 3 triệu.  Thân chúc cháu trai chóng được bình phục.  Thân nhiều.

 


Sửa lần cuối lúc 05:09 31/10/2016
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#320 07:24 30/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá Scotch Rocks Silver Edition Gift Set of 8 Stainless Steel Ice Cubes with Tongs: 80% NMĐBH và 20% UHP:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=759357&d=1477784913&mt=0

 

 

Sửa lần cuối lúc 08:29 28/11/2016
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#321 10:58 01/11/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Tường-trình hoạt-động từ-thiện và báo-cáo tài-chính tháng 10/2016

Thân gửi anh chị em hội-viên nhóm NMĐBH cùng các thành-viên phố,

Trong tháng 10/2016 vừa qua, nhóm đã có cơ-duyên đóng góp hỗ-trợ được bốn (4) chương-trình từ-thiện, như sau:

1. Chung tay cùng nhóm thiện-nguyện "Áo Ấm Cho Trẻ Vùng Cao" ủy-lạo các cháu học sinh cấp 1-2 tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.  Tổng-cộng là 2 triệu:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39984&id=757348&d=1476980260&mt=1

2. Chương-trình "Thương Về Miền Trung - Nước Uống Cho Đồng-Bào".  Tổng-cộng là 6.38 triệu:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=758010&d=1477877921&mt=0

3. Chượng-trình "Cần lắm những tấm lòng: Phụ giúp một tang gia tại xã Lộc-Thủy, huyện Phú-Lộc, Thừa-Thiên, Huế".  Tổng-cộng là 3 triệu:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=758691&p=2&d=1477675661&mt=0; và

4. Chương-trình "Một Ly Cà-Phê, Một Bao Thuốc Lá Cho Cháu Đạt 5 Tuổi Bị Vỡ Mạch Máu Trong Cơ Thể''.  Tổng-cộng là 3 triệu:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=759356&d=1477869960&mt=0

Và sau đây là dữ-liệu tài-chính trong tháng này:

1. Tổng số hiện-kim thâu:  18.250.000 đồng (Bằng chữ:  Mười Tám Triệu, Hai Trăm Năm Mươi Ngàn Đồng Chẵn);

2. Tổng số hiện-kim chi:  11.100.000 đồng (Bằng chữ:  Mười Một Triệu, Một Trăm Ngàn Đồng Chẵn); và

3. Tổng số hiện-kim tồn:  10.727.006 đồng (Bằng chữ:  Mười Triệu, Bảy Trăm Hai Mươi Bảy Ngàn, và Sáu Đồng Chẵn).

Nay xin chân thành cảm tạ những tấm lòng vàng của anh chị thật nhiều nơi đây, và thân chúc cả nhà có một tuần hăng say trong công việc ngõ hầu đạt được những ước mơ hằng ấp ủ trong đời. Tình thân.

 


Sửa lần cuối lúc 08:35 28/11/2016
Cal Poly (0-3): Go Mustangs, beat Northern Arizona (0-2), 6 pm September 23, 2017 @SLO

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#322 08:53 18/11/2016
Điện thoại: 0988995748
Địa chỉ: 2190/2B VƯỜN LÀI - KP2 - P AN PHÚ ĐÔNG - Q12 - TP HCM - VIỆT NAM.
161 bạn bè
 Kết bạn
Có một sự kiện khuyến mãi giảm giá sắp diễn ra trong 24h sắp tới, dự kiến 5,000 sản phẩm sẽ được bán ra với giá ưu đãi và giao hàng miễn phí cho tất cả khách hàng trên toàn quốc. Sẽ có giá ưu đãi đặc biệt cho khách hàng là giáo viên & sinh viên. 
Khi các bạn sử dụng mỗi một sản phẩm như thế là bạn đã đóng góp 50,000vnd cho ngân quỹ từ thiện để giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, quỹ khuyến học giúp đỡ tài chính cho những sinh viên nghèo vượt khó...
Cảm ơn sự giúp đỡ của những nhà cung cấp có mặt tại Việt Nam và đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan!
Cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của quý khách gần xa!
Cảm ơn sự tín nhiệm và giúp đỡ của quỹ từ thiện THTT Những Mảnh Đời Bất Hạnh!
"We finish 60 million transactions every day. People don't know each other. I don't know you; I sent products to you. You don't know me; You wire the money to me."

NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH
Chuyên cung cấp:
Vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị nghành xây dựng, máy khoan bê tông, máy cưa...
Động cơ ô tô - xe máy, phụ tùng ô tô - xe máy, dụng cụ đồ nghề đặc biệt, cờ lê miệng-vòng tự động ACTION GERMANY, cần siết đo lực TOHNICHI.
Giường xếp USA & phụ kiện, thùng sắt Tây, móc đồng USA, can xăng dầu Nga-Mỹ-Úc..
Tủ đồ nghề CRAFTRIGHT, TROJAN được nhập khẩu từ AUSTRALIA
...
ĐT: 0988995748/ 0903965788
Zalo: 0988995748 / 0903965788
ĐC1: 2190/2B VƯỜN LÀI - AN PHÚ ĐÔNG - Q12 - TP HỒ CHÍ MINH
ĐC2: 371 TỔ 11. TÂN QUỚI - TÂN LÝ ĐÔNG - CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG
Email: thinhvatlieuxaydung@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/thinhvatlieuxaydung
Website: www.thinhvatlieuxaydung.com

SỐ TÀI KHOẢN: 0181001917491 CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH LINH TRUNG - THỦ ĐỨC - TP HỒ CHÍ MINH

SỐ TÀI KHOẢN:1600205875219 CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN - PGD SỐ 1 - 12 NGUYỄN VĂN BẢO, P.4, Q. GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH

*Qúy khách ở xa vui lòng liên hệ trước khi đến mua hàng trực tiếp. Cảm ơn!

*Quý khách vui lòng ghi rõ HỌ TÊN người mua hàng & Tên món hàng trong phần nội dung chuyển tiền của phiếu chuyển tiền được cung cấp bởi ngân hàng.
*Sau khi chuyển tiền thành công ,quý khách vui lòng ghi rõ thông tin người mua hàng, người nhận hàng, địa chỉ giao hàng và gửi tin nhắn về số 0988995748 để thuận tiện việc giao nhận hàng hóa.
#323 09:07 18/11/2016
Điện thoại: 0988995748
Địa chỉ: 2190/2B VƯỜN LÀI - KP2 - P AN PHÚ ĐÔNG - Q12 - TP HCM - VIỆT NAM.
161 bạn bè
 Kết bạn
Có một sự kiện khuyến mãi giảm giá sắp diễn ra trong 24h sắp tới, dự kiến 5,000 sản phẩm sẽ được bán ra với giá ưu đãi và giao hàng miễn phí cho tất cả khách hàng trên toàn quốc. Sẽ có giá ưu đãi đặc biệt cho khách hàng là giáo viên & sinh viên. 
Khi các bạn sử dụng mỗi một sản phẩm như thế là bạn đã đóng góp 50,000vnd cho ngân quỹ từ thiện để giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, quỹ khuyến học giúp đỡ tài chính cho những sinh viên nghèo vượt khó...
Cảm ơn sự giúp đỡ của những nhà cung cấp có mặt tại Việt Nam và đến từ Cambodia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ!
Cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của quý khách gần xa!
Cảm ơn sự tín nhiệm và giúp đỡ của quỹ từ thiện THTT Những Mảnh Đời Bất Hạnh!
Cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị vận tải nội địa và quốc tế!
Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn bè gần xa!
Nói chung là cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người xung quanh chúng tôi nhiều thật nhiều!!!
"We finish 60 million transactions every day. People don't know each other. I don't know you; I sent products to you. You don't know me; You wire the money to me."

NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH
Chuyên cung cấp:
Vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị nghành xây dựng, máy khoan bê tông, máy cưa...
Động cơ ô tô - xe máy, phụ tùng ô tô - xe máy, dụng cụ đồ nghề đặc biệt, cờ lê miệng-vòng tự động ACTION GERMANY, cần siết đo lực TOHNICHI.
Giường xếp USA & phụ kiện, thùng sắt Tây, móc đồng USA, can xăng dầu Nga-Mỹ-Úc..
Tủ đồ nghề CRAFTRIGHT, TROJAN được nhập khẩu từ AUSTRALIA
...
ĐT: 0988995748/ 0903965788
Zalo: 0988995748 / 0903965788
ĐC1: 2190/2B VƯỜN LÀI - AN PHÚ ĐÔNG - Q12 - TP HỒ CHÍ MINH
ĐC2: 371 TỔ 11. TÂN QUỚI - TÂN LÝ ĐÔNG - CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG
Email: thinhvatlieuxaydung@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/thinhvatlieuxaydung
Website: www.thinhvatlieuxaydung.com

SỐ TÀI KHOẢN: 0181001917491 CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH LINH TRUNG - THỦ ĐỨC - TP HỒ CHÍ MINH

SỐ TÀI KHOẢN:1600205875219 CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN - PGD SỐ 1 - 12 NGUYỄN VĂN BẢO, P.4, Q. GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH

*Qúy khách ở xa vui lòng liên hệ trước khi đến mua hàng trực tiếp. Cảm ơn!

*Quý khách vui lòng ghi rõ HỌ TÊN người mua hàng & Tên món hàng trong phần nội dung chuyển tiền của phiếu chuyển tiền được cung cấp bởi ngân hàng.
*Sau khi chuyển tiền thành công ,quý khách vui lòng ghi rõ thông tin người mua hàng, người nhận hàng, địa chỉ giao hàng và gửi tin nhắn về số 0988995748 để thuận tiện việc giao nhận hàng hóa.
CDLover - 178 Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)  |   Sửa lần cuối bởi CDLover lúc 10:22 22/12/2016  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa

 

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước ... 31  32  33  34  35     36   37  38  39  40  41  Trang kế
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.