Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Công tác Xã hội - Từ thiện  »  Từ thiện

Nhóm Từ-Thiện THTT "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước ... 30  31  32  33  34     35   36  37  38  39  ... Trang kế Trang cuối
#307 08:43 21/09/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá tản văn "Chuyện Vặt": 70% "Cứu lấy con trai một tháng tuổi", 15% NMĐBH,và 15% UHP.

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=754434&d=1474414958&mt=0

 

 


Sửa lần cuối lúc 01:08 29/09/2016
Cal Poly (0-4): Go Mustangs, beat Idaho State (2-2), 1:30 pm September 30, 2017

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#308 08:47 21/09/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá xe đạp nữ xì-tin Centurion cho lứa tuổi ô mai: 80% 'Những Mảnh Đời Bất Hạnh' và 20% UHP:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=755165&d=1474421215&mt=0

 

 


Sửa lần cuối lúc 01:04 29/09/2016
Cal Poly (0-4): Go Mustangs, beat Idaho State (2-2), 1:30 pm September 30, 2017

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#309 01:03 29/09/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá bật lửa Zippo American Flag: 80% ''Những Mảnh Đời Bất Hạnh'' và 20% UHP:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=756030&d=1475083039&mt=0

 

 


Sửa lần cuối lúc 10:35 13/10/2016
Cal Poly (0-4): Go Mustangs, beat Idaho State (2-2), 1:30 pm September 30, 2017

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#310 05:25 02/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Tường-trình hoạt-động từ-thiện và báo-cáo tài-chính tháng 9/2016

Thân gửi anh chị em hội-viên nhóm NMĐBH cùng các thành-viên phố,

Trong tháng 9/2016 vừa qua, nhóm đã có cơ-duyên chung tay cùng anh Tuấncd hỗ-trợ chương-trình "Gấp, Cứu Lấy Con Trai Một Tháng Tuổi".  Tính đến thời điểm này, tạm thâu nhận được 15.65 triệu:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&id=754432&cat=810&p=3&d=1474433047

Đồng thời, nhóm cũng đã tổ-chức được ba (3) cuộc đấu giá, như sau:

1. Đấu giá bật lửa Zippo/Harley-Davidson Iron Eagle (kết thúc ngày 13/9/2016): 

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&id=752937&cat=810&p=4&d=1473835635

2. Đấu giá quyển tản văn "Chuyện Vặt" (20/9/2016): 

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=754434&p=4&d=1475075754&mt=0

3. Đấu giá xe đạp nữ Centurion (28/9/2016):

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=755165&p=5&d=1475200296&mt=0

Và sau đây là dữ-liệu tài-chính trong tháng này:

1. Tổng số hiện-kim thâu: 7.940.000 đồng (Bằng chữ: Bảy Triệu, Chín Trăm Bốn Mươi Ngàn Đồng Chẵn);

2. Tổng số hiện-kim chi: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai Trăm Ngàn Đồng Chẵn); và

3. Tổng số hiện-kim tồn: 3.577.006 đồng (Bằng chữ: Ba Triệu, Năm Trăm Bảy Mươi Bảy Ngàn, và Sáu Đồng Chẵn).

Nay xin chân thành cảm tạ những tấm lòng vàng của anh chị thật nhiều nơi đây, và thân chúc cả nhà có một tuần êm đềm và hạnh-phúc bên những người thân yêu nhất. Tình thân.

 


Sửa lần cuối lúc 06:01 05/10/2016
Cal Poly (0-4): Go Mustangs, beat Idaho State (2-2), 1:30 pm September 30, 2017

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#311 22:32 05/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn
 
Cal Poly (0-4): Go Mustangs, beat Idaho State (2-2), 1:30 pm September 30, 2017

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#312 22:33 05/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn
"Anh CDLover thân - Hôm trước em có nhận thêm được 100k, khoản này từ tk Lê Ngọc Hiếu. Anh trai giúp cập nhật giúp em nha. Khoản này em đã chuyển qua cho pu.tin rồi hén!".  (Tuấncd 9/10/2016)

Sửa lần cuối lúc 10:30 13/10/2016
Cal Poly (0-4): Go Mustangs, beat Idaho State (2-2), 1:30 pm September 30, 2017

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#313 10:12 13/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Góp tay 2 triệu cùng nhóm thiện-nguyện "Áo Ấm Cho Trẻ Vùng Cao" trong chương-trình Ủng hộ các cháu học sinh cấp 1-2 tại xã Hàng Đồng, huyện Bắc-Yên, tỉnh Sơn-La:

https://www.facebook.com/groups/735481609876348/

 

 


Sửa lần cuối lúc 23:47 20/10/2016
Cal Poly (0-4): Go Mustangs, beat Idaho State (2-2), 1:30 pm September 30, 2017

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#314 06:30 17/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Nay xin kêu gọi anh chị cùng chung tay đóng góp từ-thiện ''Thương Về Miền Trung'':

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&scat=822&storeid=39132&id=757881&d=1476649625&mt=0

 


Sửa lần cuối lúc 06:45 17/10/2016
Cal Poly (0-4): Go Mustangs, beat Idaho State (2-2), 1:30 pm September 30, 2017

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

#315 06:36 17/10/2016
CDLover   (178 )
Thành viên tích cực xây dựng Phố (47)
"Trên thì móm-mém, nhai không vỡ | Dưới lại chun-choăn, nhét chẳng vào"
Gửi tin nhắn
Điện thoại: +1 408-202-3281
Địa chỉ: Ngõ Ngách Chân Dài, Phố Hàng Pháo
454 bạn bè
 Kết bạn

Đấu giá Zippo Hard Rock Cafe Las Vegas: 70% chương-trình "Thương Về Miền Trung", 15% NMĐBH, và 15% UHP:

http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=757877&d=1476638017&mt=0


Nhóm từ-thiện THTT "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"

Đấu giá bật lửa Zippo Hard Rock Cafe Las Vegas

70% chương-trình "Thương Về Miền Trung";

15% "Những Mảnh Đời Bất Hạnh"; và

15% UHP.

Bắt đầu lúc 23:44 giờ khuya ngày Chủ Nhật 16/10/2016; và

Kết thúc lúc 24:00 giờ khuya ngày Thứ Hai 24/10/2016.

Tên chủ tài-khoản: Đặng-Đăng-Khoa

Điện-thoại: 0938-220.005

Số tài-khoản: 038 1000 396 881

Ngân-Hàng Ngoại Thương Vietcombank, tpHCM

STT

Nick/Tên

Ngày

Hưởng-Ứng

Ghi Chú

1

CDLover

17-Oct-16

200,000

 

2

Trần Vinh

17-Oct-16

444,000

 

3

Minh Trí

17-Oct-16

700,000

 

4

chauquocvu

17-Oct-16

800,000

 

5

CDLover

17-Oct-16

900,000

 

6

Trần Vinh

17-Oct-16

999,000

 

7

Nguyễn quân  

17-Oct-16

1,100,000

 

8

phạm ngọc sơn

17-Oct-16

1,200,000

 

9

nguyen van thanh

17-Oct-16

1,300,000

 

10

CDLover

18-Oct-16

1,400,000

 

11

Hoàng Dũng Nguyễn

18-Oct-16

1,600,000

fb

12

Trần VInh

18-Oct-16

1,700,000

 

13

Đặng Tiến DŨNG

24-Oct-16

1,800,000

Đã Nhận

 

 

 

 

 

Hưởng-Ứng 100% Chương-Trình (Nhưng Không Đấu Giá)

 

1

bùi văn thịnh

18-Oct-16

200,000

Đã Nhận

2

Tuấncd

20-Oct-16

500,000

Đã Nhận

3

Đặng Tiến DŨNG

24-Oct-16

200,000

Đã Nhận

4

TUAN HP

24-Oct-16

500,000

Đã Nhận

 

 

 

 

 

Tổng-Cộng

1,400,000

 

Danh-Sách Thành-Viên "Vì Lý-Do Riêng"

ilovelove1111

82255

pp 2-mảnh

Nhà Nghèo

185945

Radio transistor Continental

hồ minh trí

188495

Biển số xe tiểu-bang Hoa-Kỳ

Nguyễn Học

128217

Zippo "Rocket Girl Street"

 


Sửa lần cuối lúc 07:15 30/10/2016
Cal Poly (0-4): Go Mustangs, beat Idaho State (2-2), 1:30 pm September 30, 2017

Mua/bán giao-dịch từ xa? Để giảm thiểu bất trắc rủi-ro, hãy nhờ đến những người bạn Trạm-Trưởng của "Trạm Giao-Lưu" hỗ-trợ (và là hoàn-toàn trên một tinh-thần miễn phí, phi lợi nhuận ạ):
http://www.phoxexua.vn/index.php?mod=detail&cat=810&storeid=39132&id=713745&d=1456874520&mt=0

''Le Moi est Haïssable'' (Cái tôi đáng ghét) - Blaise Pascal

"Le Succès Appartient Aux Croyants, Jamais Aux Sceptiques" (Sự thành-công chỉ đến với ngưởi tin-tưởng, chứ không bao giờ với kẻ hoài nghi) - André Tardieu

"Face the Facts of Being What You Are, for That Is What Changes What You Are" - Søren Aabye Kierkegaard

"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn

fb: Già Chun-Choăn

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước ... 30  31  32  33  34     35   36  37  38  39  ... Trang kế Trang cuối
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.