Lô đồ lưu niệm như trên hình , còn rất đẹp. Giao lưu .Kính.

Sửa lần cuối lúc 09:51 16/07/2018 | Up 10 lần, lần cuối lúc 07:52 16/07/2018
Số tk : 0111001005790 - Nguyễn thị thanh Xuân - Vietcombank - Cần Thơ .