Giá bán: 500.000đ

Thông số có đầy đủ trên hình.

Sửa lần cuối lúc 15:05 09/11/2017 | Up 37 lần, lần cuối lúc 15:05 09/11/2017
Mã đáo thành công.