Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Tem, Tài liệu cổ  »  Tem

Tem sống mất keo - (2)

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước 1  2     3   
#19 15:59 02/01/2017
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn
CHÀO NĂM MỚI 2017
NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
#20 08:25 21/01/2017
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn
Luuduc   (10 ) 

TEM 132  - bán theo lô 10 tem 15k
TEM 131  - lô duy nhất 17 tem 25k 
TEM 130  - lô duy nhất 12 tem 18k 
TEM 126  - bán theo lô 10 tem 15k
TEM 121  - lô duy nhất 13 tem 20k
TEM120 - tem trộn 20k
TEM117B - tem trộn 20k  
TEM 117 -  lô duy nhất 2 tem giá 10k  
TEM 116 -  lô duy nhất 6 tem giá 30k  
TEM 114 -  lô duy nhất 05 tem giá 15k
TEM 111 - lô duy nhất  05 tem 15k
TEM 110 - lô duy nhất  09 tem 20k  
TEM 102 - lô duy nhất 17 tem 15k (bị lem mực bì thư)
TEM 101 - lô duy nhất 8 tem 15k
TEM038 - bán theo lô 10 tem giá 5k 
TEM036 - bán theo lô 10 tem giá 5k 
TEM035 - bán theo lô 10 tem giá 5k 
TEM034 - bán theo lô 10 tem giá 5k 
TEM033 - bán theo lô 10 tem giá 5k 
TEM032 - bán theo lô 10 tem giá 5k 

Cong 283k +ship = 300k

NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
#21 08:29 21/01/2017
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn
Đinh Xuân Đệ   (13 ) 

TEM038 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM036 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM035 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM034 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM033 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k

TEM032 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM029 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM028 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM027 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM026 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k

TEM025 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM024 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM023 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM020 - bán theo lô 10 tem giá 15k x 2 lô = 30k
TEM018 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k

TEM012 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM011 - bán theo lô 10 tem giá 5k  x1 lô = 5k

Cộng 185k+ ship = 200k


NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
#22 08:31 21/01/2017
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn


TEM038 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM029 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM028 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM027 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM026 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k

TEM025 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM024 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM023 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM012 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k
TEM011 - bán theo lô 10 tem giá 5k x 2 lô = 10k

Cộng 100k+ship
NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
#23 14:37 06/02/2017
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn
Bùi Đức Nghĩa (6) 

TEM 122  - bán theo lô 10 tem 15k 
TEM 123  - bán theo lô 10 tem 15k
TEM 124  - lô duy nhất 13 tem 20k
TEM 125  - lô duy nhất 13 tem 20k
TEM 126  - bán theo lô 10 tem 15k
TEM 127  - bán theo lô 10 tem 15k
TEM 128  - bán theo lô 10 tem 15k
TEM 129  - lô duy nhất 8 tem 15k
Cộng 130k + 30k ship = 160k
NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang Trang đầu Trang trước 1  2     3   
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.