Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Tem, Tài liệu cổ  »  Tem

Tem sống mất keo - (2)

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  3  Trang kế
16:07 08/12/2016
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn
TK thanh toán NGUYỄN HOÀNG MINH 
Số  0071000737184 Vietcombank HCM 
Số  1604205000997 Agribank Phú Nhuận Tp.HCM
Số  1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB) 
Số  711AD1430063  Ngân hàng TMCP Vietinbank Tp.HCM

hoặc Ngân hàng khác theo thỏa thuận

Sửa lần cuối lúc 14:37 06/02/2017 | Up 4 lần, lần cuối lúc 08:18 15/01/2017
NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
#1 16:12 08/12/2016
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn
TEM011 - bán theo lô 10 tem giá 5k
CÓ GẠCH HẾT TEM012 - bán theo lô 10 tem giá 5k


 

TEM018 - bán theo lô 10 tem giá 5kTEM020 - bán theo lô 10 tem giá 15k

 

TEM023 - bán theo lô 10 tem giá 5k

 

TEM024 - bán theo lô 10 tem giá 5k

 

TEM025 - bán theo lô 10 tem giá 5k

 

TEM026 - bán theo lô 10 tem giá 5k

 

TEM027 - bán theo lô 10 tem giá 5k

 

TEM028 - bán theo lô 10 tem giá 5k 
(Tem mỏng nên bị thấm mực in bì thư, xin xem kỹ trc khi đặt hàng)

 

TEM029 - bán theo lô 10 tem giá 5k 

 

TEM030 - bán theo lô 10 tem giá 5k   HẾT 

 

TEM032 - bán theo lô 10 tem giá 5k 

 

TEM033 - bán theo lô 10 tem giá 5k 

 

TEM034 - bán theo lô 10 tem giá 5k 

 

TEM035 - bán theo lô 10 tem giá 5k


TEM036 - bán theo lô 10 tem giá 5k


TEM038 - bán theo lô 10 tem giá 5k 

 

Sửa lần cuối lúc 10:28 15/12/2016
NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
#2 17:11 08/12/2016
Điện thoại: 0965197769
Địa chỉ: Giảng Võ, Cát Linh
2 bạn bè
 Kết bạn
GẠCH 11, 12,23,24,25,26,27,28,29,30 MỖI MÃ 2 LÔ
#3 22:15 09/12/2016
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn
Nhận GẠCH  Nguyễn Hà Anh   (4 ) 11, 12,23,24,25,26,27,28,29,38 MỖI MÃ 2 LÔ
NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
#4 07:23 10/12/2016
Điện thoại: 0902811335
Địa chỉ: Lâm Đồng
14 bạn bè
 Kết bạn
Gạch hết các mã, mỗi mã 1 lô. Cám ơn
Sửa lần cuối lúc 21:49 12/12/2016
#5 10:32 15/12/2016
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn
Nhận gạch Đinh Xuân Đệ  
12,18,20,23,24, - 25,26,27,28,29, - 32,33,34,35,36, - 38 MỖI MÃ 2 LÔ
11 chỉ còn 1 LÔ
NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
#6 15:43 15/12/2016
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn
TEM 101 - lô duy nhất 8 tem 15k   CÓ GACH LUU DUC

 

TEM 102 - lô duy nhất 17 tem 15k (bị lem mực bì thư)  CÓ GACH LUU DUC

 

TEM 103 - lô duy nhất 8 tem 15k 

 

TEM 104 - bán theo lô 5 tem 10k - chỉ có 5 lô

 

TEM 105 - bán theo lô 5 tem 5k - chỉ có 5 lô (bị lem mực bì thư)

 

TEM 106 - lô duy nhất 14 tem 100k (có 04 tem xấu)

 

TEM 107 - lô duy nhất 5 tem 50k   CÓ GẠCH DT  090xxx5545

  

TEM 108 - 

TEM 109 - lô 5 tem 20k (chỉ có 3 lô)

 

TEM 110 - lô duy nhất  09 tem 20k  CÓ GACH LUU DUC

 

TEM 111 - lô duy nhất  05 tem 15k  CÓ GACH LUU DUC

 

TEM 112 - lô duy nhất  10 tem 15k 

 

TEM 113 - bán theo lô  05 tem giá 50k

 

TEM 114 -  lô duy nhất 05 tem giá 15k  CÓ GACH LUU DUC

 

TEM 115 -  bán theo lô 5 tem giá 10k (chỉ có 5 lô)

 

TEM 116 -  lô duy nhất 6 tem giá 30k  CÓ GACH LUU DUC

 

TEM 117 -  lô duy nhất 2 tem giá 10k   CÓ GACH LUU DUC

 

TEM 118 -  lô duy nhất 2 tem giá 10k

 

Sửa lần cuối lúc 08:35 23/12/2016
NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
#7 11:29 19/12/2016
Nguyen Hoang Minh   (90 )
Đã được 62 người xác thực
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Gửi tin nhắn
Điện thoại: 0913628668
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp
154 bạn bè
 Kết bạn
TEM117B - 20k  CÓ GẠCH LUU DUC

 

TEM118B - 20k  CÓ GẠCH DT  090xxx5545

 

TEM119 - 20k  CÓ GẠCH DT  090xxx5545 

 

TEM120 - 20k  CÓ GACH LUU DUC

 


Sửa lần cuối lúc 08:36 23/12/2016
NGUYỄN HOÀNG MINH - 0913628668
TK Số 0071000737184 tại Vietcombank HCM
TK Số 1604205000997 tại Agribank Phú Nhuận
TK Số 1250104862960001 Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn (SCB)
TK Số 711AD1430063 Ngân hàng TMCP Vietinbank HCM
#8 12:05 19/12/2016
Điện thoại: 0907
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
2 bạn bè
 Kết bạn
Gạch 110, 111, 114, 116, 117, 120
#9 12:09 19/12/2016
Điện thoại: 0907
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
2 bạn bè
 Kết bạn
101, 102
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  3  Trang kế
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.