Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Tem, Tài liệu cổ  »  Loại khác

Chứng chỉ VNCH tất cả có gạch

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  Trang kế
09:45 11/01/2017
Điện thoại: 0942259042
Địa chỉ: 216/19A Lê Văn Quới . P:Bình Hưng Hòa A. Q; Bình Tân TP Hồ ChÍ Minh .
65 bạn bè
 Kết bạn
Từ ms1 đến ms13 = có gạch 
1
CHỨNG THƯ QUÂN VỤ 
KBC 4204 năm 1973
Đại tá :  Dương Ngọc Bảo 
Chỉ huy trưởng 
Trung tâm  quản trị trung ương 
80k
 

 

 

 


Sửa lần cuối lúc 16:45 12/04/2017 | Up 7 lần, lần cuối lúc 19:45 11/04/2017
TRẦN QUỐC KIỆT stk ; 77382989
Ngân hàng Á CHÂU .ACB .chi nhánh NGUYỄN SƠN ,TÂN PHÚ.TPHCM,,,,

Ngân Hàng VIETCOMBANK stk ;0421000410095
#1 10:09 11/01/2017
Điện thoại: 0942259042
Địa chỉ: 216/19A Lê Văn Quới . P:Bình Hưng Hòa A. Q; Bình Tân TP Hồ ChÍ Minh .
65 bạn bè
 Kết bạn
2
CHỨNG THƯ QUÂN VỤ 
KBC 3348 năm 1974
Hải quân Trung tá : HOÀNG THỤC HUÂN
chỉ huy trưởng 
Trung tâm hành chính Hải quân 
80k
 

 

 

 


Sửa lần cuối lúc 08:06 22/02/2017
TRẦN QUỐC KIỆT stk ; 77382989
Ngân hàng Á CHÂU .ACB .chi nhánh NGUYỄN SƠN ,TÂN PHÚ.TPHCM,,,,

Ngân Hàng VIETCOMBANK stk ;0421000410095
#2 12:34 11/01/2017
Điện thoại: 0942259042
Địa chỉ: 216/19A Lê Văn Quới . P:Bình Hưng Hòa A. Q; Bình Tân TP Hồ ChÍ Minh .
65 bạn bè
 Kết bạn
3
CHỨNG CHỈ TẠI NGŨ
KBC 3348 .18/3/năm 1974
Hải quân trung tá : HOÀNG THỤC HUÂN 
chỉ huy trưởng 
Trung tâm hành chính Hải quân 
100k

 

 

 

 


 


Sửa lần cuối lúc 08:48 10/02/2017
TRẦN QUỐC KIỆT stk ; 77382989
Ngân hàng Á CHÂU .ACB .chi nhánh NGUYỄN SƠN ,TÂN PHÚ.TPHCM,,,,

Ngân Hàng VIETCOMBANK stk ;0421000410095
#3 18:12 11/01/2017
Điện thoại: 0942259042
Địa chỉ: 216/19A Lê Văn Quới . P:Bình Hưng Hòa A. Q; Bình Tân TP Hồ ChÍ Minh .
65 bạn bè
 Kết bạn
4
Chứng chỉ giải ngũ 
KBC 4613 . năm 1958
Đại úy : TRẦN VĂN CẨM ( cấp bậc cuối = chuẩn tướng) 
Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn I pháo binh


 

 

 


Sửa lần cuối lúc 08:59 12/01/2017
TRẦN QUỐC KIỆT stk ; 77382989
Ngân hàng Á CHÂU .ACB .chi nhánh NGUYỄN SƠN ,TÂN PHÚ.TPHCM,,,,

Ngân Hàng VIETCOMBANK stk ;0421000410095
#4 21:17 11/01/2017
Điện thoại: 0942259042
Địa chỉ: 216/19A Lê Văn Quới . P:Bình Hưng Hòa A. Q; Bình Tân TP Hồ ChÍ Minh .
65 bạn bè
 Kết bạn
5
Chứng chỉ năng lực chuyên môn số 2
KBC 4022 . năm 1965
Thiếu tá PHẠM VĂN CHUYẾT
chỉ huy trưởng 
Trường quân vận QLVNCH
100k
 

 
 


Sửa lần cuối lúc 08:08 22/02/2017
TRẦN QUỐC KIỆT stk ; 77382989
Ngân hàng Á CHÂU .ACB .chi nhánh NGUYỄN SƠN ,TÂN PHÚ.TPHCM,,,,

Ngân Hàng VIETCOMBANK stk ;0421000410095
#5 13:59 12/01/2017
Điện thoại: 0942259042
Địa chỉ: 216/19A Lê Văn Quới . P:Bình Hưng Hòa A. Q; Bình Tân TP Hồ ChÍ Minh .
65 bạn bè
 Kết bạn
6
CHỨNG CHỈ GIẢI NGŨ 
KBC 3317 . NĂM 1972
hải quân đại tá : TRẦN BÌNH PHÚ
tham mưu phó Nhân viên 
100k
 

 

 


Sửa lần cuối lúc 08:09 22/02/2017
TRẦN QUỐC KIỆT stk ; 77382989
Ngân hàng Á CHÂU .ACB .chi nhánh NGUYỄN SƠN ,TÂN PHÚ.TPHCM,,,,

Ngân Hàng VIETCOMBANK stk ;0421000410095
#6 17:02 12/01/2017
Điện thoại: 0942259042
Địa chỉ: 216/19A Lê Văn Quới . P:Bình Hưng Hòa A. Q; Bình Tân TP Hồ ChÍ Minh .
65 bạn bè
 Kết bạn
7
CHỨNG CHỈ GIẢI NGŨ 
KBC 3317 . NĂM 1971
hải quân đại tá : PHAN VĂN CỒN
tham mưu phó Nhân viên 
100k
 

 

 

 


Sửa lần cuối lúc 08:10 22/02/2017
TRẦN QUỐC KIỆT stk ; 77382989
Ngân hàng Á CHÂU .ACB .chi nhánh NGUYỄN SƠN ,TÂN PHÚ.TPHCM,,,,

Ngân Hàng VIETCOMBANK stk ;0421000410095
#7 17:09 12/01/2017
Điện thoại: 0942259042
Địa chỉ: 216/19A Lê Văn Quới . P:Bình Hưng Hòa A. Q; Bình Tân TP Hồ ChÍ Minh .
65 bạn bè
 Kết bạn
8
CHỨNG CHỈ GIẢI NGŨ 
KBC 3317 . NĂM 1967
hải quân thiếu tá : NGUYỄN VĂN THU
Trưởng phòng  tổng quản trị 
100k
 

 

 


Sửa lần cuối lúc 08:11 22/02/2017
TRẦN QUỐC KIỆT stk ; 77382989
Ngân hàng Á CHÂU .ACB .chi nhánh NGUYỄN SƠN ,TÂN PHÚ.TPHCM,,,,

Ngân Hàng VIETCOMBANK stk ;0421000410095
#8 10:36 13/01/2017
Điện thoại: 0942259042
Địa chỉ: 216/19A Lê Văn Quới . P:Bình Hưng Hòa A. Q; Bình Tân TP Hồ ChÍ Minh .
65 bạn bè
 Kết bạn
9
GIẤY CHỨNG NHẬN năm 1970
Tổng thanh tra lao động 
& An ninh xã hội 
NGUYỄN LÊ GIANG
80K
 

 

 

 

 


Sửa lần cuối lúc 08:39 10/02/2017
TRẦN QUỐC KIỆT stk ; 77382989
Ngân hàng Á CHÂU .ACB .chi nhánh NGUYỄN SƠN ,TÂN PHÚ.TPHCM,,,,

Ngân Hàng VIETCOMBANK stk ;0421000410095
#9 17:08 13/01/2017
Điện thoại: 0942259042
Địa chỉ: 216/19A Lê Văn Quới . P:Bình Hưng Hòa A. Q; Bình Tân TP Hồ ChÍ Minh .
65 bạn bè
 Kết bạn
10
CHỨNG CHỈ MÃN KHÓA 1971
NHA TIẾP VẬN. 
BỘ Y TẾ
100K
 

 


 

 

 

TRẦN QUỐC KIỆT stk ; 77382989
Ngân hàng Á CHÂU .ACB .chi nhánh NGUYỄN SƠN ,TÂN PHÚ.TPHCM,,,,

Ngân Hàng VIETCOMBANK stk ;0421000410095
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  Trang kế
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.