Cần giao lưu một tranh cổ tích trúc mã kích thước cả khung là 74cm x 53cm, tranh không 52cm x 38cm, nhìn ngoài rất đẹp. Giá cả hợp lí, kính phố ( các bác giao lưu xin gọi điện thoại trực tiếp) 

 
 
 
 
 

Sửa lần cuối lúc 19:21 19/07/2018 | Up 9 lần, lần cuối lúc 19:21 19/07/2018