Cần giao lưu một tranh chữ bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của cụ Lí Thường Kiệt kích thước ngang 64cm, cao 44cm, khung bằng gỗ gụ. Kính phố ( các bác giao lưu xin gọi điện thoại trực tiếp)
 
 
 
 
 

Sửa lần cuối lúc 19:22 19/07/2018 | Up 54 lần, lần cuối lúc 19:22 19/07/2018