Cần giao lưu một bức tranh thư pháp, thơ của cụ Lý Bạch đời nhà Đường, ngang 60cm, cao 48cm rất đẹp. Kính phố ( các bác giao lưu xin gọi điện thoại trực tiếp) 
 
 
 
 

Sửa lần cuối lúc 12:51 12/07/2018 | Up 67 lần, lần cuối lúc 12:51 12/07/2018