Tranh sách cổ sưu tầm kích thước khung kính 37 x 40cm.Sách thuốc cổ chữ nho ghi chép và hướng dẫn cách pha chế thuốc đông y của thầy mo dân tộc.

Sửa lần cuối lúc 02:54 12/07/2018 | Up 2 lần, lần cuối lúc 02:54 12/07/2018