Tranh lụa vẽ tay, năm tác phẩm cùng một tác giả.Mệt quá, bán 750k cho tất cả! Các bác lưu ý tranh chưa lên khung.

Sửa lần cuối lúc 10:57 19/07/2018 | Up 117 lần, lần cuối lúc 10:57 19/07/2018