Do ngứa nghề bán tranh, mình phải kiếm tranh mua để phục vụ các bạn!
Hàng xưa chuẩn không cần chỉnh! Các bạn đừng bỏ qua cơ hội này nha!
Khẩn xà cừ trên nền sơn mài đen!

Sửa lần cuối lúc 11:06 18/07/2018 | Up 60 lần, lần cuối lúc 11:06 18/07/2018