mấy viên đá mài JAPAN mới củ có thông số và giá có ghi trên tem mạc, các bác coi kỉ xem có phú hợp vói mình rồi alo gạch nhé  và báo số mình cần, vì bộ nhớ có hạn nên không nhớ rỏ hết thông số hhhhhii, các bác thông cảm, giá chưa có phí ship thanks
số 5 còn 3 viên
số 6 còn 6 viên

Sửa lần cuối lúc 17:38 17/07/2018 | Up 47 lần, lần cuối lúc 17:38 17/07/2018