Gl bằng tốt nghiệp Viện Đại học Đà lạt.  Bằng khổ lớn, giấy cứng, hóa văn chìm. Chữ ký sống. Khuyết tên chủ nhân. 300k.
Lưu ý: Bằng thật.

 
 


Cám ơn.

Sửa lần cuối lúc 09:16 12/07/2018 | Up 6 lần, lần cuối lúc 09:16 12/07/2018
NTH -
Vui lòng không nhắn tin; mặc cả; đặt gạch; yêu cầu ship.COD