Bộ tiền vip.

Bộ tiền 172 tờ 172 quốc gia , đã gắng cờ và lồng phơi.

+ đặc biệt được tặng kèm 1 cuốn album vip kèm theo phơi như trong hình.

giá inbox hoặc liên hệ 0971678150 -  0905374750Sửa lần cuối lúc 10:04 16/07/2018 | Up 1 lần, lần cuối lúc 10:04 16/07/2018