Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
Phố Sưu Tập Tiền và Tem Tiền xu     Xem một cột

XU MỸ

Up tin    Tạo ô mới   Báo cáo
Trang    1   2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
Đăng 09:08 23/02/2018 | Úp 07:15 19/07/2018
Điện thoại: 01264683261
Địa chỉ: HCM
NGUYỄN MINH KHANH
ĐỊA CHỈ :                               122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD :                                        01264683261
GMAIL :                                 Minhkhanhnguýen1967@gmail.com
SỐ TÀI KHOẢN :                 0071000658633
NGÂN HÀNG :                     VIETCOMBANK
CHI NHÁNH :                       29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH
SHIP :                                     20K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

    CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỄN KHOẢN TRONG VÒNG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NẾU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỄN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.


                                                                               THANKS CÁC BẠN...


Sửa lần cuối lúc 07:15 19/07/2018 | Up 63 lần, lần cuối lúc 07:15 19/07/2018


Ô số 1 lúc 09:21 23/02/2018
 

XM.1...10 CENTS 1947S - BẠC 0,9   MỸ  .GIÁ 60K (GẠCH)

 
 

XM.2...10 CENTS 1964 - BẠC 0,9   MỸ  .GIÁ 55K (GẠCH)

 
 

XM.3...1 CENT 1863   MỸ  .GIÁ 180K (GẠCH)

 
 

XM.4...1 CENT 1956   MỸ  .GIÁ 18K (GẠCH)

 
 

XM.5...XU KỶ NIỆM 2 BANG CỦA MỸ ĐƯỢC PHÉP ĐÚC XU - D/ DENVER - P/ PHILADENPHIA   MỸ  .GIÁ 150K

 
 

XM.6...SET 4 - 1 CENT 2009D   MỸ  .GIÁ 60K (GẠCH)

 
 
 

XM.7...25 CENTS 1776-1976 - BẠC   MỸ  .GIÁ 150K (GẠCH)

 
 

XM.8...50 CENTS 1992D   MỸ  .GIÁ 50K

 
 

XM.9...50 CENTS 2001P   MỸ  .GIÁ 55K

 
 

XM.10...50 CENTS 2000D   MỸ  .GIÁ 55K (GẠCH)


Sửa lần cuối lúc 11:23 26/04/2018
Ô số 2 lúc 08:15 24/02/2018
 
 

XM.11...50 CENTS 2000P   MỸ  .GIÁ 55K

 
 

XM.12...SET 6 - 25 CENTS (LẢNH THỔ HẢI NGOAI)   MỸ  .GIÁ 200K (GẠCH)

 
 

XM.13...5 CENTS 1964D   MỸ  .GIÁ 30K

 
 

XM.14...5 CENTS 1980P   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.15...5 CENTS 1985D   MỸ  .GIÁ 5K


Sửa lần cuối lúc 18:46 18/05/2018
Ô số 3 lúc 13:02 26/02/2018
 

XM.16...5 CENTS 1990P   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.17...5 CENTS 1994P   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.18...5 CENTS 1995D   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.19...5 CENTS 1996D   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.20...5 CENTS 1997D   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.21...5 CENTS 1998D   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.22...5 CENTS 1999P   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.23...5 CENTS 2000D   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.24...5 CENTS 2002D   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.25...5 CENTS 2003P   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)
 

Sửa lần cuối lúc 18:48 18/05/2018
Ô số 4 lúc 07:58 27/02/2018
 

XM.26...5 CENTS 2004D   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM.27...5 CENTS 2004P   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM. 28...5 CENTS 2005D   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 

 XM.29...5 CENTS 2005D   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)


XM.30...5 CENTS 2006P   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)


Sửa lần cuối lúc 18:49 18/05/2018
Ô số 5 lúc 14:36 28/02/2018
 

XM.31...5 CENTS 2007D   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM.32...5 CENTS 2008D   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM.33...5 CENTS 2010P   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM.34...5 CENTS 2011P   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM.35...5 CENTS 2012D   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM.36...5 CENTS 2013D   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM.37...5 CENTS 2014P   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM.38...5 CENTS 2015D   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM.39...5 CENTS 2016D   MỸ  .GIÁ 10K (GẠCH)

 
 

XM.40...25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI AMERICAN SAMOA   MỸ  .GIÁ 35K (GẠCH)
 

Sửa lần cuối lúc 18:51 18/05/2018
Ô số 6 lúc 08:04 01/03/2018
 

XM.41...25 CENTS 2009P - CÔNG VIÊN U.S. VỈGIN ISLANDS   MỸ  .GIÁ 35K (GẠCH)

 
 

XM.42...25 CENTS 2009D - CÔNG VIÊN GUAM   MỸ  .GIÁ 35K (ẠCH)

 
 

XM.43...25 CENTS 2009D - CÔNG VIÊN PUERTO RICO   MỸ  .GIÁ 30K (GẠCH)

 
 

XM.44...25 CENTS 2009D - CÔNG VIÊN DISTRICT OF COLUMBIA   MỸ  .GIÁ 30K (GẠCH)

 
 

XM.45...25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS   MỸ  .GIÁ 25K (GẠCH)
 

Sửa lần cuối lúc 08:28 22/03/2018
Ô số 7 lúc 11:17 02/03/2018
 

XM.46...25 CENTS 2017D - CÔNG VIÊN FREDERICK DOUGLASS   MỸ  .GIÁ 25K (GẠCH)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

XM.47...SET 53 XU - 10 CENTS 1965D ĐẾN 2017D - MINT D   MỸ  .GIÁ 345K

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

XM.48...SET 53 XU - 10 CENTS 1965P ĐẾN 2017P - MINT P   MỸ  .GIÁ 345K (GẠCH)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

XM.49...SET 50 BANG - 25 CENTS - MINT D   MỸ  .GIÁ 650K

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

XM.50...SET 50 BANG - 25 CENTS - MINT P   MỸ  .GIÁ 650K

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

XM.51...SET 33 XU - 25 CENTS 1965D ĐẾN 1998D - MINT D   MỸ  .GIÁ 365K

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

XM.52...SET 33 XU - 25 CENTS 1965P ĐẾN 1998P - MINT P   MỸ  .GIÁ 650K

 
 

XM.53...1 CENT 1951D   MỸ  .GIÁ 15K (GẠCH)

 
 

XM.54...1 CENT 1953D   MỸ  .GIÁ 15K (GACH)

 
 

XM.55...1 CENT 1953S   MỸ  .GIÁ 25K (GẠCH)


Sửa lần cuối lúc 19:17 18/05/2018
Ô số 8 lúc 08:01 03/03/2018
 

XM.56...10 CENTS 1962D - BẠC 0,9   MỸ  .GIÁ 40K (GẠCH)

 
 

XM.57...10 CENTS 1960D - BẠC 0,9   MỸ  .GIÁ 40K (GẠCH)

 
 

XM.58...10 CENTS 1958D - BẠC 0,9   MỸ  .GIÁ 50K (GẠCH)

 
 

XM.60...1 CENT 2006D   MỸ  .GIÁ 4K
 

Sửa lần cuối lúc 10:58 10/04/2018
Ô số 9 lúc 11:26 05/03/2018
 

XM.61...1 CENT 2010   MỸ  .GIÁ 7K (GẠCH)

 
 

XM.62...1 CENT 1999D   MỸ  .GIÁ 4K (GẠCH)

 
 

XM.63...1 CENT 1983D   MỸ  .GIÁ 3K (GẠCH)

 
 

XM.64...1 CENT 1997D   MỸ  .GIÁ 3K (GẠCH)

 
 

XM.65...1 CENT 1996   MỸ  .GIÁ 4K (GẠCH)

 
 

XM.66...1 CENT 2012D   MỸ  .GIÁ 10K

 
 

XM.67...1 CENT 1975D   MỸ  .GIÁ 5K (GẠCH)

 
 

XM.68...1 CENT 2010D   MỸ  .GIÁ 10K

 
 

XM.69...1 CENT 2005D   MỸ  .GIÁ 4K

 
 

XM.70...1 CENT 1997   MỸ  .GIÁ 4K
 

Sửa lần cuối lúc 09:59 08/06/2018
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN
Điện thoại: 01264683261
Địa chỉ: HCM
Up tin    Tạo ô mới   Báo cáo
Trang    1   2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối

HỎI, ĐÁP VỚI NGƯỜI BÁN
  
buongchuoi  (26 ) lúc 13:24 11/06/18
Em: XM.693...5 CENTS 1936 MỸ .GIÁ 55K
buongchuoi  (26 ) lúc 10:08 29/05/18
Em lấy đồng xu này anh nhé: XM.615.4...5 CENTS 1936 MỸ .GIÁ 50K

THANKS
buongchuoi  (26 ) lúc 10:07 29/05/18
Em lấy đồng xu này anh nhé: XM.615.4...5 CENTS 1936 MỸ .GIÁ 50K

THANKS
buongchuoi  (26 ) lúc 16:13 21/04/18
Bác cho em lấy đồng này ạ: XM.375...5 CENTS 1937 MỸ .GIÁ 55K