Như hình , kính phố , giá cả rõ ràng

Sửa lần cuối lúc 12:52 13/01/2017 | Up 9 lần, lần cuối lúc 12:52 13/01/2017
Stk 0041000754843 Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng , CTK Nguyễn Thanh Hải