Thần tài của ai trong mùa WC đây
Nhẫn trường công giáo cổ Northeast
Chất liệu 10k
Cặp đại bàng nhìn máu lửa
Cặp 3939 thần tài còn j bằng
Cặp thập giá má nhìn hong ra
(Già bà rồi lấy j nhìn ra kkaka)
Tất cả có đôi là có xôi ăn hoài heng
Nặng 12,46g (3,32 chỉ) size chuẩn 20mm
Có ALO có giá XO

Sửa lần cuối lúc 11:37 19/07/2018 | Up 8 lần, lần cuối lúc 11:37 19/07/2018


ĐINH HUY CƯỜNG
STK : 060103514153
NH : Sacombank / Chi nhánh Thủ Đức / Phòng giao dịch Cát Lái

DINH HUY CUONG
STK: 0531002504210
NH : VIETCOMBANK/ Chi nhánh quận 2/ Phòng giao dịch quận 2