Zippo Native American 1998 (XIV ) emblem đồng xu cổ 1897 đầu thổ dân da đỏ
Vỏ ruột trùng 
Ruột :        D_XIV
Mộc đáy : D_XIV
Phone : 0931.76.3979

Sửa lần cuối lúc 13:41 20/07/2018 | Up 20 lần, lần cuối lúc 13:41 20/07/2018
Phone : 0931.76.39.79 Thanh Bình