Zippo AMeRiCan 1995 ( XI ) đồng xu cổ 1936 đầu thổ dân da đỏ .Đồng xu mang ý nghĩa rất hay. ( Một trong những đồng tiền may mắn trên thế giới )
Vỏ ruột trùng.emblem đồng xu zin
Phone :0931.76.3979

Sửa lần cuối lúc 07:46 20/07/2018 | Up 16 lần, lần cuối lúc 07:46 20/07/2018
Phone : 0931.76.39.79 Thanh Bình