1000K. Bao Ship!
Đầy đủ phụ kiện, còn rất đẹp, cơ còn hoạt động!

Sửa lần cuối lúc 10:29 19/01/2017 | Up 6 lần, lần cuối lúc 10:29 19/01/2017
Chủ Tk: Lê Thành Tâm. STK: 0671000435013. Ngân Hàng Vietcombank, Chi Nhánh Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang.