Lọ đồng làm thủ công từ cát tút đạn. Trạm trổ kỉ niệm .dáng đẹp. Cao 18cm đkm 6,5cm kg cách 2 tai 10cm lành tít. Gl 

Sửa lần cuối lúc 12:42 13/07/2018 | Up 8 lần, lần cuối lúc 12:42 13/07/2018
Nguyễn Viết Vinh STK 1 : 0831000001878 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP Nam Định.
STK 2 :3202205143838 Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh Thành Nam Tp Nam Định